Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rewitalizacji dróg wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW47PRDW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rewitalizacji dróg wodnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Rewitalizacja dróg wodnych, spec. Zarządzanie drogami wodnymi, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna pojęcia związane z rewitalizacją dróg wodnych [K_W01];

W02 – student posiada wiedzę o sposobach rewitalizacji rzek z wykorzystaniem infrastruktury hydrotechnicznej [K_W03];

W03 – student rozumie znaczenie rewitalizacji rzek dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki [K_W09];

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje o rewitalizacji dróg wodnych oraz wyciągać wnioski i formułować opinię [K_U01];

U02 - student potrafi samodzielnie ocenić wpływ czynników przyrodniczych i gospodarczych na funkcjonowanie dróg wodnych [K_U04];

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: znajomość geografii fizycznej, środowiska przyrodniczego, gospodarki wodnej i ochrony wód, ekologii środowiska, zabudowy hydrotechnicznej rzek, transportu wodnego, energetyki wodnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna pojęcia związane z rewitalizacją dróg wodnych [K_W01];

W02 – student posiada wiedzę o sposobach rewitalizacji rzek z wykorzystaniem infrastruktury hydrotechnicznej [K_W03];

W03 – student rozumie znaczenie rewitalizacji rzek dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki [K_W09];

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje o rewitalizacji dróg wodnych oraz wyciągać wnioski i formułować opinię [K_U01];

U02 - student potrafi samodzielnie ocenić wpływ czynników przyrodniczych i gospodarczych na funkcjonowanie dróg wodnych [K_U04];

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: znajomość geografii fizycznej, środowiska przyrodniczego, gospodarki wodnej i ochrony wód, ekologii środowiska, zabudowy hydrotechnicznej rzek, transportu wodnego, energetyki wodnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.