Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plenerowe formy rekreacji ruchowej w zimie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-R35PFRRZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plenerowe formy rekreacji ruchowej w zimie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Stankiewicz
Prowadzący grup: Błażej Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym zimą dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji oraz posiada wiedzę z geografii, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która umożliwia identyfikację i interpretację związków i zależności na linii środowisko przyrodnicze - człowiek - gospodarka (K_W02, K_W03)

W02-posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla działalności społeczno-gospodarczej w obszarze rekreacji zimą i zna podstawowe pojęcia, mechanizmy psychospołeczne związane z aktywnością fizyczną różnych środowisk społecznych w okresie zimowym (K_W05, K_W06)

U01-posiada specjalistyczne umiejętności techniczne, manualne i ruchowe niezbędne do planowania, projektowania i realizowania zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym z różnymi środowiskami społecznymi w zimie, potrafi posługiwać się językiem obcym w obszarze zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w okresie zimowym (K_ U05, K_ U08)

K01-rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w gospodarce turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych zimą (K_K01)

K02-potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną, postępuje etycznie i odpowiedzialnie, dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywanym zawodem, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w obszarze zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w okresie zimowym (K_K02, K_K03, K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstawowych form rekreacji ruchowej zimą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.