Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WF

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF12DWF-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WF
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna podstawowe terminy związane z Dydaktyką Wychowania Fizycznego (K_W02)

W02 - posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych; projektowania (np.; programów autorskich), realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb ucznia, szkoły i środowiska w tym w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych ; formułowania oceny ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (K_W04)


U01 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych i na jej podstawie podjąć działania praktyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych (na III i IV etapie) (K_U01)

U02 - potrafi skonstruować plany i programy autorskie dostosowane do potrzeb uczniów (K_U02)

U03 - posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkołach dotyczącej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym także projektować i dokumentować swój rozwój zawodowy (K_U04)


K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania zawodowego, rozwoju osobowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej, jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (K_K02)

K03 - jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach procesu dydaktycznego z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb ucznia zdrowego i z dysfunkcjami (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

psychologia, pedagogika, anatomia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna podstawowe terminy związane z Dydaktyką Wychowania Fizycznego (K_W02)

W02 - posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych; projektowania (np.; programów autorskich), realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb ucznia, szkoły i środowiska w tym w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych ; formułowania oceny ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (K_W04)


U01 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych i na jej podstawie podjąć działania praktyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych (K_U01)

U02 - potrafi skonstruować plany i programy autorskie dostosowane do potrzeb uczniów (K_U02)

U03 - posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkołach dotyczącej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym także projektować i dokumentować swój rozwój zawodowy (K_U04)


K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania zawodowego, rozwoju osobowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej, jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (K_K02)

K03 - jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach procesu dydaktycznego z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb ucznia zdrowego i z dysfunkcjami (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

psychologia, pedagogika, anatomia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.