Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF1SM-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Mariusz Zasada, Hanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie definicje nauki, cele i funkcje, podział nauk ze względu na przedmiot, zadania i metody; zna i rozumie nauki o kulturze fizycznej, jako przedmiot i metody, w tym metody badań empirycznych, a także metody doboru próby z populacji i typowe etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych


W02 - zna i rozumie obowiązujące w nauce zasady dobrych obyczajów, odnoszące się do poszanowania norm etyki naukowej przestrzegających ochronę praw autorskich oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej


W03 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej

U01 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych; posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych kształtuje kompetencje technologiczne i aksjologiczne w zakresie dbałości o ciało


U02 - posiada podstawowe umiejętności kompilacji wiedzy ze źródeł pisanych i elektronicznych, obejmującej formułowanie i analizę problemów z obszaru nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu; na tej podstawie posiada zdolność samodzielnego tworzenia typowych prac pisemnych


U03 - potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje wynikające z własnej pracy zawodowej oraz zawartych w dostępnych źródłach literatury modułu (przedmiotu), umiejętnie przygotowując i prezentując wystąpienia ustne;

K01 - zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, posiada sztukę stawiania zagadnień, prowadzenia dyskusji, umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów a także w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy


K02 - wykazuje motywację do stałej unifikacji wiedzy w obszarze szeroko pojmowanej nauki o kulturze fizycznej; rozumie potrzebę i potrafi wykorzystywać działalność badawczą w pracy zawodowej posługując się powszechnie stosowanymi metodami i technikami w celu postrzegania i monitorowania zmian zachodzących w sferze świadomości i aktywności ruchowej społeczeństwa


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- teoria wychowania fizycznego (uwarunkowania edukacji szkolnej, teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej, wychowanie fizyczne w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych)

- psychologia (czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka, kształtowanie zainteresowań aktywnością fizyczną oraz rozwijania postaw prosomatycznych)

- przedmioty I stopnia studiów (znajomość informacji z szeroko pojętej kultury fizycznej)


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Augustyńska, Oleksandr Kostyukov
Prowadzący grup: Beata Augustyńska, Oleksandr Kostyukov, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Niespodziński
Prowadzący grup: Tomasz Grzywacz, Błażej Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - określa definicje nauki, cele i funkcje, podział nauk ze względu na przedmiot, zadania i metody; wymienia nauki o kulturze fizycznej, jako przedmiot i metody, w tym metody badań empirycznych, a także metody doboru próby z populacji i typowe etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych [K_W03].


W02 - przedstawia poszerzoną wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych dyscyplin naukowych funkcjonujących w kulturze fizycznej [K_W06].


W03 - określa obowiązujące w nauce zasady dobrych obyczajów, odnoszące się do poszanowania norm etyki naukowej przestrzegających ochronę praw autorskich oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W20].U01 - bierze czynny udział w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie kultury fizycznej; wykazuje umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych [K_U03].


U02 - kompiluje wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, obejmującej formułowanie i analizę problemów z obszaru nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu; samodzielnie tworzy typowe prace pisemne w z zakresu kultury fizycznej [K_U05].


U03 - potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje wynikające z własnej pracy zawodowej oraz zawartych w dostępnych źródłach literatury modułu (przedmiotu), umiejętnie przygotowując i prezentując wystąpienia ustne [K_U06].


U04 - pozyskuje, analizuje i interpretuje dane liczbowe związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, trenera i menedżera sportu, w tym wyniki badań naukowych oraz badań i obserwacji własnych [K_U07].K01 - dba o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową; postępuje zgodnie z zasadami etyki [K_K03].


K02 - zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, posiada sztukę stawiania zagadnień, prowadzenia dyskusji, umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów a także w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy [K_K06].


K03 - wykazuje motywację do stałej unifikacji wiedzy w obszarze nauk o kulturze fizycznej; rozumie potrzebę i potrafi wykorzystywać działalność badawczą w pracy zawodowej w celu postrzegania i monitorowania zmian zachodzących w sferze świadomości i aktywności ruchowej społeczeństwa, na tej podstawie potrafi formułować opinie [K_K09].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- teoria wychowania fizycznego (uwarunkowania edukacji szkolnej, teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej, wychowanie fizyczne w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych)

- psychologia (czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka, kształtowanie zainteresowań aktywnością fizyczną oraz rozwijania postaw prosomatycznych)

- przedmioty I stopnia studiów (znajomość informacji z szeroko pojętej kultury fizycznej)


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Augustyńska, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.