Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF23SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Wychowanie fizyczne, spec. odnowa biologiczna, 2 rok, 3 semestr, SD
Wychowanie fizyczne, spec. zarządzanie w sporcie i rekreacji, 2 rok, 3 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Krzysztof Buśko, Marek Napierała, Wiesława Pilewska, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Beata Augustyńska, Mariusz Klimczyk, Oleksandr Kostyukov, Marek Napierała, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - posiada wiedzę na temat historii, uwarunkowań, czynników rozwoju, kierunków, głównych systemów oraz ogólnych problemów współczesnej kultury fizycznej; zna elementarną terminologię dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw nauk i dyscyplin stosowanych w wychowaniu fizycznym, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin.

K_U07 - potrafi dokonać opisu, oceny i interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik, diagnozujących przebieg rozwoju psychicznego

K_U15 - wykazuje umiejętność zróżnicowanego wykorzystania dostępnych źródeł informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych związanych ze studiowanym kierunkiem i w pracy pedagogicznej

K_U16- wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi przygotować pisemny raport w oparciu o własne działania lub dane źródłowe, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz nowoczesnych technologii

K_U17 - posiada umiejętność analizy, interpretacji i oceny faktów oraz prezentacji wyników własnych działań i przemyśleń z zastosowaniem zdobytej wiedzy z zakresu kultury fizycznej

K_K03 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów z wybranego zakresu związanego z działalnością zawodową , wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w masowych mediach, wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- teoria wychowania fizycznego (czynniki wpływające na rozwój dzieci i młodzieży)

- psychologia (czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka, kształtowanie zainteresowań aktywnością fizyczną oraz rozwijania postaw prosomatycznych)

Pedagogika, metodologia badań naukowych.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Krzysztof Buśko, Tomasz Kowalik, Patrycja Lipińska, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michalina Kuska, Bartłomiej Niespodziński, Ewa Sokołowska, Hanna Żukowska, Małgorzata Żychowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.