Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF24SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Krzysztof Buśko, Marek Napierała, Wiesława Pilewska, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie definicje nauki, cele i funkcje, podział nauk ze względu na przedmiot, zadania i metody; zna i rozumie nauki o kulturze fizycznej, jako przedmiot i metody, w tym metody badań empirycznych, a także metody doboru próby z populacji i typowe etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych


W02 - zna i rozumie obowiązujące w nauce zasady dobrych obyczajów, odnoszące się do poszanowania norm etyki naukowej przestrzegających ochronę praw autorskich oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej


W03 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej

U01 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych; posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych kształtuje kompetencje technologiczne i aksjologiczne w zakresie dbałości o ciało


U02 - posiada podstawowe umiejętności kompilacji wiedzy ze źródeł pisanych i elektronicznych, obejmującej formułowanie i analizę problemów z obszaru nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu; na tej podstawie posiada zdolność samodzielnego tworzenia typowych prac pisemnych


U03 - potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje wynikające z własnej pracy zawodowej oraz zawartych w dostępnych źródłach literatury modułu (przedmiotu), umiejętnie przygotowując i prezentując wystąpienia ustne;

K01 - zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, posiada sztukę stawiania zagadnień, prowadzenia dyskusji, umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów a także w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy


K02 - wykazuje motywację do stałej unifikacji wiedzy w obszarze szeroko pojmowanej nauki o kulturze fizycznej; rozumie potrzebę i potrafi wykorzystywać działalność badawczą w pracy zawodowej posługując się powszechnie stosowanymi metodami i technikami w celu postrzegania i monitorowania zmian zachodzących w sferze świadomości i aktywności ruchowej społeczeństwa


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- teoria wychowania fizycznego (uwarunkowania edukacji szkolnej, teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej, wychowanie fizyczne w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych)

- psychologia (czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka, kształtowanie zainteresowań aktywnością fizyczną oraz rozwijania postaw prosomatycznych)

- przedmioty I stopnia studiów (znajomość informacji z szeroko pojętej kultury fizycznej)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Beata Augustyńska, Mariusz Klimczyk, Oleksandr Kostyukov, Marek Napierała, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie definicje nauki, cele i funkcje, podział nauk ze względu na przedmiot, zadania i metody; zna i rozumie nauki o kulturze fizycznej, jako przedmiot i metody, w tym metody badań empirycznych, a także metody doboru próby z populacji i typowe etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych K_W03


W02 - zna i rozumie obowiązujące w nauce zasady dobrych obyczajów, odnoszące się do poszanowania norm etyki naukowej przestrzegających ochronę praw autorskich oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej K_W20


W03 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej

K_W21

U01 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych; posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych kształtuje kompetencje technologiczne i aksjologiczne w zakresie dbałości o ciało K_U03


U02 - posiada podstawowe umiejętności kompilacji wiedzy ze źródeł pisanych i elektronicznych, obejmującej formułowanie i analizę problemów z obszaru nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu; na tej podstawie posiada zdolność samodzielnego tworzenia typowych prac pisemnych K_U05


U03 - potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje wynikające z własnej pracy zawodowej oraz zawartych w dostępnych źródłach literatury modułu (przedmiotu), umiejętnie przygotowując i prezentując wystąpienia ustne; K_U06

K01 - zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, posiada sztukę stawiania zagadnień, prowadzenia dyskusji, umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów a także w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy K_K06


K02 - wykazuje motywację do stałej unifikacji wiedzy w obszarze szeroko pojmowanej nauki o kulturze fizycznej; rozumie potrzebę i potrafi wykorzystywać działalność badawczą w pracy zawodowej posługując się powszechnie stosowanymi metodami i technikami w celu postrzegania i monitorowania zmian zachodzących w sferze świadomości i aktywności ruchowej społeczeństwa K_K09


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- teoria wychowania fizycznego (uwarunkowania edukacji szkolnej, teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej, wychowanie fizyczne w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych)

- psychologia (czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka, kształtowanie zainteresowań aktywnością fizyczną oraz rozwijania postaw prosomatycznych)

- przedmioty I stopnia studiów (znajomość informacji z szeroko pojętej kultury fizycznej)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Krzysztof Buśko, Tomasz Kowalik, Patrycja Lipińska, Mirosława Szark-Eckardt, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michalina Kuska, Bartłomiej Niespodziński, Ewa Sokołowska, Hanna Żukowska, Małgorzata Żychowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.