Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF36WM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Prowadzący grup: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - jest przygotowany do dyskusji na temat motywacji w edukacji, uwarunkowań i czynników rozwoju oraz problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej;

W02 –zna związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną i ich zmian pod wpływem wysiłku;

W03 - ma podstawową wiedzę z zakresu sportu i technologii treningu ze szczególnym uwzględnieniem sportu dla wszystkich oraz sportu dzieci i młodzieży;

U01 - potrafi formułować i osiągać właściwe cele związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, instruktora rekreacji fizycznej, edukatora zdrowia itp. w szczególności dotyczące interpretacji danych liczbowych, wyników badań naukowych, w tym badań i obserwacji własnych;

U02- analizuje i interpretuje fakty, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, potrafi zaprezentować wyniki własnych działań i przemyśleń;

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności życiowych, jako podstawie do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w kulturze fizycznej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznacza sobie kierunki dalszego rozwoju i kształcenia się;

K02- ma przekonanie o wartości zdobytej w trakcie studiów wiedzy, weryfikuje ją, opisuje wykorzystanie jej i doskonalenie umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika, metodologia badań naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Augustyńska, Tomasz Grzywacz
Prowadzący grup: Beata Augustyńska, Tomasz Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Eksterowicz, Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka, Oleksandr Kostyukov
Prowadzący grup: Tomasz Grzywacz, Patrycja Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka, Dorota Łoboda, Alicja Nowak-Zaleska
Prowadzący grup: Dorota Łoboda, Alicja Nowak-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.