Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pływania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF3TMP-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka pływania
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska, Hanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Tomasz Kowalik, Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna teorie i prawa dotyczące mechanizmów oddziaływania środkami fizycznymi na organizm, a także poszczególne komponenty sprawności fizycznej, działalności sportowej – pływackiej oraz metody ich testowania

W 02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą stosowania różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym technik wykonania, metodyki nauczania, zasad pomocy, ochrony i bezpieczeństwa na zajęciach pływania jako skutecznego środka wspomagającego rozwój sprawności fizycznej

W03 Zna elementarną terminologię oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu technologii treningu pływania sportowego

U01 Posiada umiejętności przygotowania i przeprowadzenia wybranych fragmentów lekcji pływania w oparciu o program, wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy, posługując się podstawową aparaturą multimedialną, podstawowym sprzętem(przyrządami, przyborami)

U02 Potrafi planować, projektować, organizować, realizować działania z zakresu pływania dla wszystkich oraz interpretować dane liczbowe związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego.


U03 Posiada specyficzne umiejętności ruchowe, techniczne, taktyczne (wybranych ćwiczeń i elementów) oraz umiejętność pomocy i ochrony związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i prowadzeniem zajęć na basenie.


K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji, kontroli i dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego, postępuje zgodnie z zasadami etyki, dba o optymalny poziom zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności pływackich, świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania i umiejętności niezbędne do realizacji zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego.


K02 Wyróżnia się postawą animatora, propagatora i organizatora niezbędną w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-anatomia, fizjologia, antropologia (funkcjonowanie organizmu człowieka)

-psychologia (kształtowanie zainteresowań, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie postaw pro somatycznych)

-teoria wychowania fizycznego (zasady, metody naucza)


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Tomasz Kowalik, Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Tomasz Kowalik, Ewa Sokołowska, Hanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.