Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF3WM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała, Błażej Stankiewicz
Prowadzący grup: Marek Napierała, Błażej Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- posiada wiedzę na temat historii, uwarunkowań, czynników rozwoju, kierunków, głównych systemów oraz ogólnych problemów treningu sportowego; zna elementarną terminologię dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw nauk i dyscyplin stosowanych procesie szkolenia sportowego, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin (K_W01)

W02- posiada ogólną znajomość funkcji oraz korelacji odziaływań między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układów ruchu, nerwowego, hormonalnego, krążenia i oddechowego w spoczynku i w czasie wysiłku fizycznego oraz układu pokarmowego w tym wpływu sposobu żywienia na stan możliwości wysiłkowych związanych z działalnością sportową (K_W10)

W03- posiada wiedzę w zakresie podstaw systemu twierdzeń, hipotez i uogólnień doświadczeń praktycznych, opisujących w sposób naukowy sport jako zjawisko i jego miejsce w systemie kultury fizycznej; ma podstawową wiedzę z zakresu technologii treningu sportowego (K_W14)

U01- potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem instruktora sportu, instruktora rekreacji fizycznej, trenera, w tym wyniki badań naukowych oraz badań i obserwacji własnych (K_U14)

U02- posiada umiejętność analizy, interpretacji i oceny faktów oraz prezentacji wyników własnych działań i przemyśleń z zastosowaniem zdobytej wiedzy z zakresu treningu sportowego (K_U17)

K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu. Dodatkowo weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie działań związanych z procesem szkolenia sportowego (K_K01, K_K02)

K02- ma przekonanie o wartości zdobytej w trakcie studiów teoretycznej wiedzy, jako podstawie do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w teorii treningu sportowego (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizjologia wysiłku fizycznego.

Teoria sportu.

Pedagogika, metodologia badań naukowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Prowadzący grup: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

STUDENT jest przygotowany do dyskusji na temat motywacji w edukacji, uwarunkowań i czynników rozwoju oraz problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej,

W02

STUDENT zna związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną i ich zmian pod wpływem wysiłku;

W03

STUDENT ma podstawową wiedzę z zakresu analizy badań naukowych związanych z aktywnością fizyczną lub sportem, i technologią treningu (ze szczególnym uwzględnieniem sportu dla wszystkich oraz sportu dzieci i młodzieży);

U01

STUDENT potrafi formułować i osiągać właściwe cele związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, instruktora rekreacji fizycznej, edukatora zdrowia itp. w szczególności dotyczące interpretacji danych liczbowych, wyników badań naukowych, w tym badań i obserwacji własnych;

U02

STUDENT analizuje i interpretuje fakty, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, potrafi zaprezentować wyniki własnych działań i przemyśleń;

K01 STUDENT ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności życiowych, jako podstawie do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w kulturze fizycznej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznacza sobie kierunki dalszego rozwoju i kształcenia się;

K02 STUDENT ma przekonanie o wartości zdobytej

w trakcie studiów wiedzy, weryfikuje ją, opisuje wykorzystanie jej i doskonalenie umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

STUDENT jest przygotowany do dyskusji na temat motywacji w edukacji, uwarunkowań i czynników rozwoju oraz problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej,

W02

STUDENT zna związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną i ich zmian pod wpływem wysiłku;

W03

STUDENT ma podstawową wiedzę z zakresu analizy badań naukowych związanych z aktywnością fizyczną lub sportem, i technologią treningu (ze szczególnym uwzględnieniem sportu dla wszystkich oraz sportu dzieci i młodzieży);

U01

STUDENT potrafi formułować i osiągać właściwe cele związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, instruktora rekreacji fizycznej, edukatora zdrowia itp. w szczególności dotyczące interpretacji danych liczbowych, wyników badań naukowych, w tym badań i obserwacji własnych;

U02

STUDENT analizuje i interpretuje fakty, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, potrafi zaprezentować wyniki własnych działań i przemyśleń;

K01 STUDENT ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności życiowych, jako podstawie do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w kulturze fizycznej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznacza sobie kierunki dalszego rozwoju i kształcenia się;

K02 STUDENT ma przekonanie o wartości zdobytej

w trakcie studiów wiedzy, weryfikuje ją, opisuje wykorzystanie jej i doskonalenie umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.