Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZKS-A47SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zk w środowisku wodnym, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński, Monika Okoniewska, Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński, Monika Okoniewska, Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze Ziemi i zna terminologię stosowaną do ich opisu [K_W01]

W02 - zna i rozumie najważniejsze zagadnienia związane z prawem autorskim i ochroną własności przemysłowej [K_W07]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - potrafi przygotować plan pracy dyplomowej, dobiera odpowiednie metody badań, a także określa zakres i źródła niezbędnych materiałów [K_U01], [K_U02]

U02 – dokonuje analizy statystycznej zgromadzonego materiału i interpretuje uzyskane wyniki badań [K_U01]

U03 - na podstawie własnych badań i przeglądu literatury opracowuje określone zagadnienia i potrafi je zaprezentować na forum grupy seminaryjnej [K_U02], [K_U06]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 - potrafi określić priorytety merytoryczne i etyczne swojej pracy i jest świadomy konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy [K_K03], [K_K01]

K02 - zwraca uwagę na praktyczne i komercyjne możliwości wykorzystania swoich badań [K_K08]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, a także zarządzania kryzysowego, metod badań w geografii fizycznej i statystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.