Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZKS11PP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 Posiada uporządkowana wiedzę umożliwiająca prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla ludności miejscowej w oparciu o metody matematyczno-statystyczne w ujęciu prawnym

K_U02 Wykorzystuje różnorodne źródła informacji opisowe, kartograficzne, teledetekcyjne, w tym w postaci numerycznej za pośrednictwem sprzętu komputerowego, o zjawiskach hydrometeorologicznych oraz o monitoringu środowiska i zarządzaniu kryzysowym w aspekcie prawnym.

K_U0Wykorzystuje język specjalistyczny- prawny w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami w zakresie monitorowania i pomiarów składowych hydrometeorologicznych na rzecz utrzymania dobrych warunków bytowych ludności miejscowej, ochrony przed zjawiskami niekorzystnymi i w zarządzaniu kryzysowym.

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jako podwładny i jako przełożony w szczególności w zakresie podstaw prawa.

K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz badania warunków bytowych ludności miejscowej, podejmowania działań kontrolnych i profilaktycznych, a w sytuacji zagrożeń hydrometeorologicznych zgodnie z zasadami zarządzania kryzysowego a przede wszystkim zgodnie z podstawami prawa.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw prawa, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej podczas wykonywania opracowań dotyczących monitorowania stanu środowiska, opisu stanu aktualnego oraz prognozowania ich zmian w zarządzaniu kryzysowym (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01:Wykorzystuje różnorodne źródła informacji opisowe, kartograficzne, teledetekcyjne, w tym w postaci numerycznej za pośrednictwem sprzętu komputerowego, o zjawiskach hydrometeorologicznych oraz o monitoringu środowiska i zarządzaniu kryzysowym w aspekcie prawnym (K_U02).

U02: Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w celu uzyskania wiedzy z podstaw prawa (K_U07).

KOMPETENCJE

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jako podwładny i jako przełożony w szczególności w zakresie podstaw prawa (K_K02).

K02: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz badania warunków bytowych ludności miejscowej, podejmowania działań kontrolnych i profilaktycznych, a w sytuacji zagrożeń hydrometeorologicznych zgodnie z zasadami zarządzania kryzysowego a przede wszystkim zgodnie z podstawami prawa (K_K08).



Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw prawa, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej podczas wykonywania opracowań dotyczących monitorowania stanu środowiska, opisu stanu aktualnego oraz prognozowania ich zmian w zarządzaniu kryzysowym (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01:Wykorzystuje różnorodne źródła informacji opisowe, kartograficzne, teledetekcyjne, w tym w postaci numerycznej za pośrednictwem sprzętu komputerowego, o zjawiskach hydrometeorologicznych oraz o monitoringu środowiska i zarządzaniu kryzysowym w aspekcie prawnym (K_U02).

U02: Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w celu uzyskania wiedzy z podstaw prawa (K_U07).

KOMPETENCJE

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jako podwładny i jako przełożony w szczególności w zakresie podstaw prawa (K_K02).

K02: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz badania warunków bytowych ludności miejscowej, podejmowania działań kontrolnych i profilaktycznych, a w sytuacji zagrożeń hydrometeorologicznych zgodnie z zasadami zarządzania kryzysowego a przede wszystkim zgodnie z podstawami prawa (K_K08).



Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.