Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-PZ24PZM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie zespołów muzycznych
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, spec: em, pzm, rok 2, semestr 4, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Ewa Matuszak, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Grażyna Okrasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:WIEDZA


K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok


K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów


UMIEJĘTNOŚCI


K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych


K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

WIEDZA


- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I


- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem


- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych


- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Ewa Matuszak, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Grażyna Okrasa, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:WIEDZA


K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok


K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów


UMIEJĘTNOŚCI


K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych


K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

WIEDZA


- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I


- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem


- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych


- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Anna Janosz, Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk, Ewa Matuszak, Benedykt Odya, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA (obejmuje znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich rozumienie)

K1_W02

Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K1_W04

Zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole

K1_W05

Posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

UMIEJĘTNOŚĆI (obejmuje zdolności wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu określonych zadań, tak o charakterze intelektualnym, jak i praktycznym)

K1_U02

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

K1_W05

Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne

K2_U09

Odczytuje w zapisie nutowym i realizuje elementy charakterystyczne dla szeroko pojętego zapisu muzycznego od średniowiecza do współczesności

K1_U19

Potrafi poprowadzić występ zespołu, realizując samodzielnie przygotowany materiał muzyczny

K1_U20

Realizuje prawidłowo obowiązki dyrygenta i lidera zespołu na estradzie


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (obejmuje system postaw i zachowań, które są potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym)

K1_K03

Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K1_K08 Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I st.

- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem

- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych

- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.