Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka kompozycji i aranżacji muzyki z home recording

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-PZA23PKHR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka kompozycji i aranżacji muzyki z home recording
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Czarnecki
Prowadzący grup: Sławomir Czarnecki, Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Sławomir Czarnecki, Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Posiada wiedzę z zakresu form muzycznych, stylów i różnych technik kompozytorskich


W07a: Zna działanie programów typu DAW.

W07b: zna różne metody syntezy dźwięku: reprodukcyjną, modulacyjną FM, addytywną, subtraktywną, modelowania fizycznego.

W07c: zna elektroniczne instrumenty muzyczne oraz ich programowe odpowiedniki: syntezatory analogowe i cyfrowe, keyboardy, samplery.

W07d: zna system MIDI, zasadę łączenia urządzeń, komunikaty MIDI, standard General MIDI.

W07e:zna zasadę działania modyfikatorów dźwięku: filtry, korektory, regulatory obwiedni, opóźniacze foniczne (delay, phaser, flanger, chorus), urządzeń pogłosowych.


U43a: potrafi wykorzystywać w praktyce oprogramowanie komputerowe służące do komputerowej instrumentacji muzyki (programy typu DAW, instrumenty programowe, wtyczki, samplery, biblioteki dźwięków, efekty audio).

U43c: posiada praktyczne umiejętności w pracy z systemem MIDI: potrafi łączyć urządzenia, odczytywać i rozumieć komunikaty MIDI, stosować standard General MIDI.

U43d: posiada praktyczne umiejętności w pracy w cyfrowej stacji roboczej audio: przygotowanie sekwencera do nagrania, nagrywanie, edycja, wprowadzanie, usuwanie i modyfikowanie komunikatów MIDI,

U43e: potrafi korzystać z rozmaitych urządzeń audio (interfejs, mikser, mikrofon) w celu realizacji nagrań w domowym studio komputerowym

U43f: potrafi korzystać z syntezatorów programowych, samplerów, bibliotek brzmień oraz wtyczek efektowych (filtry, korektory, opóźniacze foniczne, urządzenia pogłosowe, modulatory i procesory czasowe) w programach DAW.


K2_W03- posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W05- Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_U02- biegle rozpoznaje struktury i formy dzieła muzycznego

K2_U05- posiada umiejętność transponowania przebiegów muzycznych działania i techniki gry na wybranych instrumentach i instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W07 Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce

K2_U02- biegle rozpoznaje struktury i formy dzieła muzycznego

K2_U05- posiada umiejętność transponowania przebiegów muzycznych

K2_U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywaćK2_K01- potrafi samodzielnie gromadzić i analizować potrzebne informacje

dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych

K2_K01- potrafi samodzielnie gromadzić i analizować potrzebne informacje

K2_K03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz wykorzystuje nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zasady muzyki, znajomość harmonii funkcyjnej i kontrapunktu, instrumentów, form muzycznych i stylów, partytur kompozytorów różnych epok, czytanie partytur, Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji, Muzyczne systemy informatyczne, praktyczna znajomość obsługi komputera, podstawowa wiedza o systemach operacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Sławomir Czarnecki, Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Posiada wiedzę z zakresu form muzycznych, stylów i różnych technik kompozytorskich


W07a: Zna działanie programów typu DAW.

W07b: zna różne metody syntezy dźwięku: reprodukcyjną, modulacyjną FM, addytywną, subtraktywną, modelowania fizycznego.

W07c: zna elektroniczne instrumenty muzyczne oraz ich programowe odpowiedniki: syntezatory analogowe i cyfrowe, keyboardy, samplery.

W07d: zna system MIDI, zasadę łączenia urządzeń, komunikaty MIDI, standard General MIDI.

W07e:zna zasadę działania modyfikatorów dźwięku: filtry, korektory, regulatory obwiedni, opóźniacze foniczne (delay, phaser, flanger, chorus), urządzeń pogłosowych.


U43a: potrafi wykorzystywać w praktyce oprogramowanie komputerowe służące do komputerowej instrumentacji muzyki (programy typu DAW, instrumenty programowe, wtyczki, samplery, biblioteki dźwięków, efekty audio).

U43c: posiada praktyczne umiejętności w pracy z systemem MIDI: potrafi łączyć urządzenia, odczytywać i rozumieć komunikaty MIDI, stosować standard General MIDI.

U43d: posiada praktyczne umiejętności w pracy w cyfrowej stacji roboczej audio: przygotowanie sekwencera do nagrania, nagrywanie, edycja, wprowadzanie, usuwanie i modyfikowanie komunikatów MIDI,

U43e: potrafi korzystać z rozmaitych urządzeń audio (interfejs, mikser, mikrofon) w celu realizacji nagrań w domowym studio komputerowym

U43f: potrafi korzystać z syntezatorów programowych, samplerów, bibliotek brzmień oraz wtyczek efektowych (filtry, korektory, opóźniacze foniczne, urządzenia pogłosowe, modulatory i procesory czasowe) w programach DAW.


K2_W03- posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W05- Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_U02- biegle rozpoznaje struktury i formy dzieła muzycznego

K2_U05- posiada umiejętność transponowania przebiegów muzycznych działania i techniki gry na wybranych instrumentach i instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W07 Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce

K2_U02- biegle rozpoznaje struktury i formy dzieła muzycznego

K2_U05- posiada umiejętność transponowania przebiegów muzycznych

K2_U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywaćK2_K01- potrafi samodzielnie gromadzić i analizować potrzebne informacje

dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych

K2_K01- potrafi samodzielnie gromadzić i analizować potrzebne informacje

K2_K03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz wykorzystuje nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zasady muzyki, znajomość harmonii funkcyjnej i kontrapunktu, instrumentów, form muzycznych i stylów, partytur kompozytorów różnych epok, czytanie partytur, Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji, Muzyczne systemy informatyczne, praktyczna znajomość obsługi komputera, podstawowa wiedza o systemach operacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.