Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyrygowanie z czytaniem partytur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA12DZCP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyrygowanie z czytaniem partytur
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, spec: em, pzm z awk, rok 1, semestr 2, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Bernard Mendlik, Grażyna Okrasa, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury chóralnej poszczególnych epok (K2_W04)

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów w odniesieniu do przedmiotu dyrygowanie z czytaniem partytur (K2_W04)

UMIEJĘTNOŚĆI

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w oparciu o literature chóralną i orkiestrową (K2_U01)

Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu chórzysty/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia w celu rozwijania umiejetności dyrygowania zespołem muzycznym (K2_U09)

Na bazie doświadczeń związanych ze studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru muzyki chóralej i wokalno-instrumentalnej w zakresie specjalności z możliwością specjalizowania się w dyrygenturze (K2_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów dyrygenckich (K2_K04)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Propedeutyka dyrgowania, Chór, Emisja głosu, Emisja zbiorowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Bernard Mendlik, Grażyna Okrasa, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury chóralnej poszczególnych epok (K2_W04)

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów w odniesieniu do przedmiotu dyrygowanie z czytaniem partytur (K2_W04)

UMIEJĘTNOŚĆI

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w oparciu o literature chóralną i orkiestrową (K2_U01)

Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu chórzysty/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia w celu rozwijania umiejetności dyrygowania zespołem muzycznym (K2_U09)

Na bazie doświadczeń związanych ze studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru muzyki chóralej i wokalno-instrumentalnej w zakresie specjalności z możliwością specjalizowania się w dyrygenturze (K2_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów dyrygenckich (K2_K04)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Propedeutyka dyrgowania, Chór, Emisja głosu, Emisja zbiorowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok

K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

UMIEJĘTNOŚĆI

K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do

realizacji następnych projektów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dyrygowanie

- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I

- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem

- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych

- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.