Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA12SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Piotr Dąbrowski, Anna Janosz, Arkadiusz Kaczyński, Beata Kamińska-Kłos, Piotr Komorowski, Mariusz Kończal, Bernard Mendlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2_W06) Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

(K2_W09) Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących

(K2_U18) Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów oraz specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

(K2_K01) Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

(K2_K12) W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodologia badań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Anna Janosz, Arkadiusz Kaczyński, Beata Kamińska-Kłos, Piotr Komorowski, Mariusz Kończal, Bernard Mendlik, Benedykt Odya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA –

– posiada informacje niezbędne do formułowania oryginalnie ujętych zagadnień w zakresie realizowanych badań

- posiada wiedzę na temat stosowanego warsztatu z wykorzystaniem technologicznych aspektów prowadzonej pracy twórczej

- dostrzega związki tradycji ze współczesną rzeczywistością

- ma ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania metodologii pracy badawczej

- zna metody rozwiązywania problemów artystycznych (wykonawczych)

- wykazuje wszechstronną wiedzę dotyczącą istoty problemów artystycznych (wykonawczych) i projektowych


UMIEJĘTNOŚCI –

- określa zadania w działalności artystycznej (wykonawczej)

- umiejętnie dobiera właściwe środki i materiały badawcze

- umie w indywidualny, autorski sposób wykorzystać metody i techniki badawcze

- dokonuje umiejętnie krytycznych analiz, formułuje sądy odnośnie koncepcji i innych procesów twórczych w ramach prowadzonej działalności artystycznej (wykonawczej) i projektowej

- umiejętnie formułuje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa


KOMPETENCJE SPOŁECZNE –

- wykazuje gotowość o do krytycznej analizy

- posiada zdolność krytycznej oceny


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodologia badań

Historia muzyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Piotr Dąbrowski, Anna Janosz, Beata Kamińska-Kłos, Witold Kawalec, Piotr Komorowski, Mariusz Kończal, Katarzyna Matuszak-Gołda, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Elżbieta Stengert, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA –

– posiada informacje niezbędne do formułowania oryginalnie ujętych zagadnień w zakresie realizowanych badań

- posiada wiedzę na temat stosowanego warsztatu z wykorzystaniem technologicznych aspektów prowadzonej pracy twórczej

- dostrzega związki tradycji ze współczesną rzeczywistością

- ma ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania metodologii pracy badawczej

- zna metody rozwiązywania problemów artystycznych (wykonawczych)

- wykazuje wszechstronną wiedzę dotyczącą istoty problemów artystycznych (wykonawczych) i projektowych


UMIEJĘTNOŚCI –

- określa zadania w działalności artystycznej (wykonawczej)

- umiejętnie dobiera właściwe środki i materiały badawcze

- umie w indywidualny, autorski sposób wykorzystać metody i techniki badawcze

- dokonuje umiejętnie krytycznych analiz, formułuje sądy odnośnie koncepcji i innych procesów twórczych w ramach prowadzonej działalności artystycznej (wykonawczej) i projektowej

- umiejętnie formułuje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa


KOMPETENCJE SPOŁECZNE –

- wykazuje gotowość o do krytycznej analizy

- posiada zdolność krytycznej oceny


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodologia badań,

Historia muzyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.