Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chór

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA24C-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chór
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, spec: em, pzm z awk, rok 2, semestr 4, SD
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Witold Kawalec, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Bernard Mendlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

- Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych (K2_W11),

- Posiada wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy dzieci i osób dorosłych (K2_W27)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi w stopniu zaawansowanym rozpoznawać problemy związane z emisją głosu, przygotowywać i wdrażać odpowiednie ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe (K2_U09)

- Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym (K2_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje z zakresu śpiewu zbiorowego (K2_K01)

- Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej (K2_K04)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role (K2_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Emisja zbiorowa, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie z czytaniem partytur, kształcenie słuchu, elementy techniki wokalnej, metodyka śpiewu zbiorowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Witold Kawalec, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Bernard Mendlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

- Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych (K2_W11),

- Posiada wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy dzieci i osób dorosłych (K2_W27)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi w stopniu zaawansowanym rozpoznawać problemy związane z emisją głosu, przygotowywać i wdrażać odpowiednie ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe (K2_U09)

- Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym (K2_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje z zakresu śpiewu zbiorowego (K2_K01)

- Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej (K2_K04)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role (K2_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zbiorowa emisja głosu, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie z czytaniem partytur, kształcenie słuchu, elementy techniki wokalnej, metodyka śpiewu zbiorowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Witold Kawalec, Benedykt Odya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

- Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych (K2_W11),

- Posiada wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy dzieci i osób dorosłych (K2_W27)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi w stopniu zaawansowanym rozpoznawać problemy związane z emisją głosu, przygotowywać i wdrażać odpowiednie ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe (K2_U09)

- Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym (K2_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje z zakresu śpiewu zbiorowego (K2_K01)

- Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej (K2_K04)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role (K2_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zbiorowa emisja głosu, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie z czytaniem partytur, kształcenie słuchu, elementy techniki wokalnej, metodyka śpiewu zbiorowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Witold Kawalec, Benedykt Odya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

- Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych (K2_W11),

- Posiada wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy dzieci i osób dorosłych (K2_W27)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi w stopniu zaawansowanym rozpoznawać problemy związane z emisją głosu, przygotowywać i wdrażać odpowiednie ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe (K2_U09)

- Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym (K2_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje z zakresu śpiewu zbiorowego (K2_K01)

- Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej (K2_K04)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role (K2_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zbiorowa emisja głosu, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie z czytaniem partytur, kształcenie słuchu, elementy techniki wokalnej, metodyka śpiewu zbiorowego.

Bilans pracy studenta:

Obciążenie studenta na zajęciach: 30 godz. (semestr),


Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 25 godz. (semestr)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.