Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badacza I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDR-1-NoP-WB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badacza I
Jednostka: Szkoła Doktorska UKW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łuczkowska
Prowadzący grup: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Ramowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

– światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia

ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub

artystycznych, w których odbywa się kształcenie

• zna i rozumie metodologię badań naukowych

• potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,

działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich

wkładu w rozwój wiedzy

• potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki

do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania

złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a

w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę

badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

• jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej


Szczegółowe efekty uczenia się:

Celem zajęć jest systematyzacja wiedzy na temat prowadzenia badań społecznych, w tym badań z zakresu nauk o polityce. Po zaliczeniu przedmiotu doktorant będzie przygotowany do samodzielnej pracy naukowej, z uwzględnieniem kluczowych zasad dotyczących prowadzenia badań, ale także aspektów technicznych. W toku zajęć poruszone zostaną między innymi takie kwestie, jak: zasada aspektowości, przedmiot badania a podmiot poznania, podstawowe orientacje ontologiczne, strategie badawcze, podział nauk, podstawowe metody badawcze, zakres i treść nazw, rodzaje twierdzeń naukowych, weryfikacja i falsyfikacja, a także zdolności predykcyjne nauk społecznych. Doktorant ponadto pozna w ramach zajęć najważniejsze aspekty dotyczące organizacji pracy naukowej, poszukiwania źródeł i tworzenia tekstu naukowego.
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łuczkowska
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.