Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie (drugi promotor)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDR-1-Sem2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie (drugi promotor)
Jednostka: Szkoła Doktorska UKW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łuczkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Moraczewski, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

 zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

– światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia

ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

 zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub

artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki

do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego

rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze

badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę

badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je

stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

 potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,

działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich

wkładu w rozwój wiedzy

 potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia

badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym

 potrafi inicjować debatę

 potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz

inspirować i organizować rozwój innych osób

 jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

 jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny

naukowej

 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów

poznawczych i praktycznych

 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

 jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w

tym:

a) prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, b)

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej,

z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łuczkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.