Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-S-3BSSL-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:


W01, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W02, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu instytucji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W03, Posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

W04, Posiada wiedzę o czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym.

W05, Posiada wiedzę o czynnikach zagrożeń społecznych oraz współzależnościach międzynarodowych w wymiarze społecznym

W06, Posiada wiedzę o poglądach na temat ideologii oraz religii jako czynnikach mających wpływ na rozwój oraz przekształcenia na poziomie więzi społecznych i bezpieczeństwa społecznego

W07, Posiada wiedzę o relacji między jednostką, wspólnotą, władzami, organami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie bezpieczeństwa społecznego na szczeblu lokalnym.


W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego.

U02, Interpretuje teksty źródłowe oraz konkretne wydarzenia związane z bezpieczeństwem społecznym ich konsekwencjami dla życia społeczno-politycznego społeczeństwa.

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie bezpieczeństwa społecznego.


W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką modułu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K04, Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii wartości w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społecznego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.