Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11PEk-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szatlach
Prowadzący grup: Maria Szatlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_W02 - Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

K_W06 - Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości.

K_U01 - Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_U08 - Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej.

K_K01 - Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się S1A_K01

koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy.

K_K05 - Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.

K_K07 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy przedsiębiorczości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szatlach
Prowadzący grup: Maria Szatlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_W02 - Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

K_W06 - Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości.

K_U01 - Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

K_U08 - Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej.

K_K01 - Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się S1A_K01

koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy.

K_K05 - Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.

K_K07 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy przedsiębiorczości

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.