Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11SWBCz-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baranowska
Prowadzący grup: Aneta Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 – Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu bezpieczeństwa społecznego (KW_01)

W02 - Posługuje się podstawowymi pojęciami socjologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa narodowego (KW_01)

W03 - student posiada wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwo człowieka w kontekście rozwoju współczesnej cywilizacji (KW_05)

W04 – student parafrazuje o rodzajach więzi społecznych i ich wpływie na funkcjonowanie podmiotów kształtujących środowisko bezpieczeństwa (KW_11)

Umiejętności

U01 - identyfikuje i analizuje współczesne zagrożenia naruszające bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego (KU_01)

U02- student posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym (KU_02)

U03 - rozróżnia metody badawcze pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących rozpoznawania głównych problemów bezpieczeństwa jednostki a mających wpływ na system bezpieczeństwa narodowego na wszystkich poziomach społeczno-gospodarczych (KU_04)

Kompetencje społeczne

K01 - jest gotów do poznawania nowych dziedzin oraz, sposobów uzupełniania nabytej wiedzy (KK_01)

K02 – student wyraża gotowość przeciwdziałania współczesnych zagrożeń społecznym (KK_05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baranowska
Prowadzący grup: Aneta Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 – Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu bezpieczeństwa społecznego (KW_01)

W02 - Posługuje się podstawowymi pojęciami socjologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa narodowego (KW_01)

W03 - student posiada wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwo człowieka w kontekście rozwoju współczesnej cywilizacji (KW_05)

W04 – student parafrazuje o rodzajach więzi społecznych i ich wpływie na funkcjonowanie podmiotów kształtujących środowisko bezpieczeństwa (KW_11)

Umiejętności

U01 - identyfikuje i analizuje współczesne zagrożenia naruszające bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego (KU_01)

U02- student posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym (KU_02)

U03 - rozróżnia metody badawcze pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących rozpoznawania głównych problemów bezpieczeństwa jednostki a mających wpływ na system bezpieczeństwa narodowego na wszystkich poziomach społeczno-gospodarczych (KU_04)

Kompetencje społeczne

K01 - jest gotów do poznawania nowych dziedzin oraz, sposobów uzupełniania nabytej wiedzy (KK_01)

K02 – student wyraża gotowość przeciwdziałania współczesnych zagrożeń społecznym (KK_05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.