Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11SWP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student ma wiedzę nt. indywidualnej aktywności oraz roli i znaczenia prawidłowej komunikacji z innymi.

U01: Student jest kompetentny, aby samodzielnie przygotować profesjonalne wystąpienie publiczne.

U02: Student posiada umiejętności językowe, którymi potrafi się wykazać podczas wystąpień publicznych.

K01: Student potrafi współpracować w grupie, ma świadomość jaką rolę w tym zakresie odgrywa efektywna komunikacja.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę jak merytorycznie przygotować wystąpienie publiczne na tematy związane z bezpieczeństwem.

W2: Student ma wiedzę na temat praw autorskich, uwzględnia ich znaczenie, przygotowując ustne/pisemne wystąpienie publiczne.

U1: Student trafnie identyfikuje postawy oraz potrafi wykorzystywać je w procesie komunikowania.

U2: Student potrafi w sposób profesjonalny przygotować pisemne oraz ustne wystąpienie w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym, np. komunikaty, informacje prasowe, przemówienia, prezentacje.

K1: Student potrafi współpracować w grupie, ma świadomość jaką rolę w tym zakresie odgrywa efektywna komunikacja.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę jak merytorycznie przygotować wystąpienie publiczne na tematy związane z bezpieczeństwem.

W2: Student ma wiedzę na temat praw autorskich, uwzględnia ich znaczenie, przygotowując ustne/pisemne wystąpienie publiczne.

U1: Student trafnie identyfikuje postawy oraz potrafi wykorzystywać je w procesie komunikowania.

U2: Student potrafi w sposób profesjonalny przygotować pisemne oraz ustne wystąpienie w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym, np. komunikaty, informacje prasowe, przemówienia, prezentacje.

K1: Student potrafi współpracować w grupie, ma świadomość jaką rolę w tym zakresie odgrywa efektywna komunikacja.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.