Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11WDE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szatlach
Prowadzący grup: Maria Szatlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

1. W01 (K_W01) - ma podstawowa, wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z politologią, socjologią i filozofią. Ma podstawowa wiedzę na temat znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla kierunku studiów.

2. W02 (K_W09) – ma podstawową wiedzę na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

3. W03 (K_W11) - Zna ogólne zasady indywidualnej aktywności na rzecz bezpieczeństwa oraz świadczenia usług komercyjnych w zakresie doradztwa w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

4. U01 (K_U01)- potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

5. U02 (K_U02) - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa społecznego i politycznego oraz porządku publicznego i pozyskiwać dane do badania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa.

6. U03 (K_U07 - analizuje konkretne stany faktyczne i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

7. K01 (K_K03) - rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zgodnie z programem nauczania, brak wstępnych wymagań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.