Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11WDF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 W01 Ma podstawową wiedzę o filozoficznym wymiarze bezpieczeństwa, jej zakresie badawczym i usytuowaniu wśród nauk społecznych.

 W02 Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela. Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach jednostki ze strony otoczenia społecznego z powodów wyznaniowych, ekonomicznych, kulturowych.

 W03 Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

 U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia filozoficznych obrazów świata.

 K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, w tym aktualny stosunek do nauczanego przedmiotu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 Ma podstawową wiedzę o filozoficznym wymiarze bezpieczeństwa, jej zakresie badawczym i usytuowaniu wśród nauk społecznych.

W02 Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela. Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach jednostki ze strony otoczenia społecznego z powodów wyznaniowych, ekonomicznych, kulturowych.

W03 Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia filozoficznych obrazów świata.

K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, w tym aktualny stosunek do nauczanego przedmiotu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Biały
Prowadzący grup: Filip Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy. Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla kierunku studiów.


K_W09 - Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.


K_U01 - Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.


K_K04 - Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, a także potrafi wskazać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki zawodowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.