Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11WSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kapsa
Prowadzący grup: Izabela Kapsa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WSP_W01. Ma podstawą wiedzę na temat systemu politycznego, instytucji i organów władzy politycznej.

WSP_W02. Ma podstawową wiedzę na temat relacji między głównymi organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w państwie.

WSP_U01. Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, objaśniać funkcjonowanie systemów politycznych we współczesnych demokracjach i reżimach autorytarnych.

WSP_U02. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, interpretacji decyzji politycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą zakresu władzy poszczególnych instytucji w państwie.

WSP_K01. Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się, aktualizowania swojej wiedzy na temat sytuacji politycznej w omawianych systemach.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kapsa
Prowadzący grup: Izabela Kapsa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WSP_W01. Ma podstawą wiedzę na temat systemu politycznego, instytucji i organów władzy politycznej oraz ich zadaniach i uprawnieniach.

WSP_W02. Ma podstawową wiedzę na temat relacji między głównymi organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w państwie.

WSP_U01. Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, objaśniać funkcjonowanie systemów politycznych we współczesnych demokracjach i reżimach autorytarnych.

WSP_U02. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, interpretacji decyzji politycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą zakresu władzy poszczególnych instytucji w państwie.

WSP_K01. Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się, aktualizowania swojej wiedzy na temat sytuacji politycznej w omawianych systemach.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kapsa
Prowadzący grup: Izabela Kapsa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WSP_W01. W zaawansowanym stopniu posiada wiedzę na temat systemu politycznego, instytucji i organów władzy politycznej oraz ich zadań i uprawnień. [K_W02]

WSP_W02. W zaawansowanym stopniu zna uwarunkowania zachodzących zmian i ich skutków w obszarze polityki państw europejskich i USA. [K_W06]

WSP_U01. Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, objaśniać funkcjonowanie systemów politycznych we współczesnych demokracjach i reżimach autorytarnych. [K_U01]

WSP_U02. Potrafi uczestniczyć w debacie, posiadając umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w oparciu o wiedzę dotyczącą zakresu władzy poszczególnych instytucji w państwie. [K_U05]

WSP_K01. Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach politycznych w omawianych systemach. [K_K02]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

Łączna liczba godzin: 75

Godziny kontaktowe: 37 (15w + 15k + 2h sprawdzian wiedzy + 5h konsultacje) – 1,5 ECTS

Praca własna: 38 – 1,5 ECTS (przygotowanie do zajęć i zaliczeń, prasówka, przygotowanie referatu, lektura)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.