Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11WZC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:


WZC_W01, Posiada wiedzę na temat ekologicznych, społecznych, politycznych i instytucjonalnych źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W02, Ma wiedzę na temat przyczyn oraz potencjalnych skutków współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_03, Ma wiedzę na temat organów oraz instytucji zaangażowanych w proces zapobiegania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym.


W zakresie umiejętności:


WZC_U01, Analizuje zjawiska społeczne, polityczne i ekologiczne w kontekście poszukiwania źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_U02, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych oraz zastanych wyników badań empirycznych w celu wyjaśniania przyczyn i przebiegu poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz wskazuje na możliwe scenariusze ich rozwiązania.


W zakresie kompetencji:


WZC_K01, Jest chętny do podejmowania rzeczowej dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_K02, Angażuje się w proces kształtowania programów praktyki społecznej w celu niwelowania skutków poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:


WZC_W01, Posiada wiedzę na temat ekologicznych, społecznych, politycznych i instytucjonalnych źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W02, Ma wiedzę na temat przyczyn oraz potencjalnych skutków współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W03, Ma wiedzę na temat organów oraz instytucji zaangażowanych w proces zapobiegania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym.


W zakresie umiejętności:


WZC_U01, Analizuje zjawiska społeczne, polityczne i ekologiczne w kontekście poszukiwania źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_U02, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych oraz zastanych wyników badań empirycznych w celu wyjaśniania przyczyn i przebiegu poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz wskazuje na możliwe scenariusze ich rozwiązania.


W zakresie kompetencji:


WZC_K01, Jest chętny do podejmowania rzeczowej dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_K02, Angażuje się w proces kształtowania programów praktyki społecznej w celu niwelowania skutków poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WZC_K_W03 -

Ma podstawową wiedzę na temat relacji między władzami, organami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, najważniejszych organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska i jej instytucje.


WZC_K_U08 -

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek bezpieczeństwem, oceny roli władz, organów, instytucji publicznych, organizacji społecznych i grup nieformalnych.


WZC_K_K07 -

Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.