Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo internetowe - bazy danych i researching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11DIBDiR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo internetowe - bazy danych i researching
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Miętkiewicz-Centała
Prowadzący grup: Katarzyna Miętkiewicz-Centała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01

K_W04 Student zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.


UMIEJĘTNOŚCI

U01

K_U02 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w zakresie innych dyscyplin, związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną – tj. potrafi formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności związanej z zawodem dziennikarskim i innymi, związanymi z komunikacją społeczną.


U02

K_U03 Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi, dotyczącymi obszaru dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

K_K03 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.


K02

K_K05 Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pokorzyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Pokorzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.