Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11DMTC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W04 – wie o nowych technologiach w analizowanych obszarach dotyczących technologii cyfrowych w mediach.

W02

K_W13 – ma wiedzę na temat sposobu właściwego wykorzystania Internetu,

- ma wiedzę na temat konieczności zmiany w budowaniu informacji medialnych.

U01

K_U04 – nabywa umiejętność weryfikowania informacji i krytycznego analizowania zjawisk i przemian zachodzących w mediach,

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K01

K_K04 – potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętych przez siebie i innych działań.

K02

K_K10 – kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia i ma wykształcone umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w świecie multimediów,

- terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.




Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W04 – wie o nowych technologiach w analizowanych obszarach dotyczących technologii cyfrowych w mediach.

W02

K_W13 – ma wiedzę na temat sposobu właściwego wykorzystania Internetu,

- ma wiedzę na temat konieczności zmiany w budowaniu informacji medialnych.

U01

K_U04 – nabywa umiejętność weryfikowania informacji i krytycznego analizowania zjawisk i przemian zachodzących w mediach,

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K01

K_K04 – potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętych przez siebie i innych działań.

K02

K_K10 – kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia i ma wykształcone umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w świecie multimediów,

- terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.




Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W04 – wie o nowych technologiach w analizowanych obszarach dotyczących technologii cyfrowych w mediach.

W02

K_W13 – ma wiedzę na temat sposobu właściwego wykorzystania Internetu,

- ma wiedzę na temat konieczności zmiany w budowaniu informacji medialnych.

U01

K_U04 – nabywa umiejętność weryfikowania informacji i krytycznego analizowania zjawisk i przemian zachodzących w mediach,

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K01

K_K04 – potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętych przez siebie i innych działań.

K02

K_K10 – kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia i ma wykształcone umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w świecie multimediów,

- terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.




Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W04 – wie o nowych technologiach w analizowanych obszarach dotyczących technologii cyfrowych w mediach.

W02

K_W13 – ma wiedzę na temat sposobu właściwego wykorzystania Internetu,

- ma wiedzę na temat konieczności zmiany w budowaniu informacji medialnych.

U01

K_U04 – nabywa umiejętność weryfikowania informacji i krytycznego analizowania zjawisk i przemian zachodzących w mediach,

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K01

K_K04 – potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętych przez siebie i innych działań.

K02

K_K10 – kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia i ma wykształcone umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w świecie multimediów,

- terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.




Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Bilans pracy studenta:

1. Liczba godzin pracy studenta niezbędna do uzyskania efektów uczenia się:

- 30 godz. laboratorium + 30 godz. pracy własnej studenta = 60 godzin.

2. Opis zadań wykonywanych przez studenta w ramach pracy własnej z oznaczeniem szacowanej liczby godzin, które są przewidziane na wykonanie zadań:

- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 10 godz.

- wykonywanie zadań z kart pracy - 5 godz

- przygotowanie / realizacja projektu - 15 godz

3. Opis metod weryfikacji efektów kształcenia:

- przygotowanie / realizacja projektu - K_U11

- dyskusja / obrona projektu, pytania do projektu - K_U04

- wykonanie sprawozdań laboratoryjnych - K_W13

- rozwiązywanie zadań problemowych - K_K10

- wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji - K_W04

- test umiejętności praktycznych - K_K04


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.