Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka prasowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11DSPP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka prasowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EFEKTY KIERUNKOWE

K_W02 - Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.

K_U04 - Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, zwłaszcza w związku z wykonywanym zawodem dziennikarskim lub innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.

K_K03 - Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

K_K04 - Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; także na rzecz społeczności lokalnej czy regionalnej

K_K06 - Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną, podtrzymywania etosu tychże zawodów, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:


K_W02 - Student ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedzin: nauki o komunikowaniu, socjologii, psychologii, prawa, politologii, ekonomii -

potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza,

rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty PR.

K_W10 - zna metody analizy i interpretacji przekazów medialnych

K_W17 - ma podstawową wiedzę o charakterze nauk humanistycznych (filozofii, filologii, kulturoznawstwa, historii) ich miejscu w systemie nauk oraz znaczenie dla kultury, w tym dla rozwoju mediów.

K_U14 - umie napisać tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych

K_U15 - umie przygotować i wygłosić tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych

K_U16 - potrafi prognozować skutki zachodzących zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań humanistycznych, w tym filologicznych.


K_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwijania się.

K_K09 - potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i

kulturowego kraju, Europy i świata

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dziennikarskie źródła informacji

Gatunki dziennikarskie

Kultura języka

Współczesne media w Polsce

Filozofia

Socjologia

Etyka dziennikarska


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.