Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarskie źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11DZI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Popielec
Prowadzący grup: Dominika Popielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 - ma podstawową wiedzę na

temat instytucji medialnych oraz ich

wzajemnych powiązań

K_W07 -

ma wiedzę na temat reguł zachowań

komunikacyjnych (uwarunkowanych

obyczajem, prawem i etyką)

K_U06 - ma umiejętność zbierania

materiałów i wykorzystywania ich w

formułowaniu przekazów

komunikacyjnych

K_K03 - potrafi znaleźć odpowiednie

osobowe źródła informacji, nawiązać z

nimi kontakt i skłonić do współdziałania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Popielec
Prowadzący grup: Dominika Popielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W01) - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane z rolą informacji we współczesnym świecie w odniesieniu do dziennikarstwa, mediów i sfery publicznej, co jest potrzebne w uprawianiu zawodu dziennikarza i innych profesji związanych z komunikacją społeczną.

U01 (K_U01) - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie roli, specyfiki informacji w świecie mediów i odniesień do życia społecznego– tj. potrafi formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł i informacji (dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi).

K01 (K_K06) - Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu pracy i obowiązujących standardów, a także zwraca uwagę na dorobek i tradycje dziennikarskie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Popielec
Prowadzący grup: Dominika Popielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W01) - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane z rolą informacji we współczesnym świecie w odniesieniu do dziennikarstwa, mediów i sfery publicznej, co jest potrzebne w uprawianiu zawodu dziennikarza i innych profesji związanych z komunikacją społeczną.

U01 (K_U01) - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie roli, specyfiki informacji w świecie mediów i odniesień do życia społecznego – tj. potrafi formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł i informacji (dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi).

K01 (K_K06) - Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu pracy i obowiązujących standardów, a także zwraca uwagę na dorobek i tradycje dziennikarskie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Popielec
Prowadzący grup: Dominika Popielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.