Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki dziennikarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11GD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki dziennikarskie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siwak
Prowadzący grup: Monika Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W10 zna metody analizy i interpretacji przekazów medialnych


Umiejętności:

K_U08 ma podstawowe umiejętności badawcze, umie posługiwać się obserwacja, wywiadem, ankietą

K_U19 pisze i mówi zgodnie z normami poprawności językowej i stylistycznej oraz innymi regułami zachowań językowych, potrafi oceniac teksty pod względem tych norm


Kompetencje społeczne:


K_KO3 potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt i skłonić do współdziałania

W01 -zna metody analizy i interpretacji różnych gatunków przekazów medialnych

UO1 -potrafi prawidłowo interpretować zjawiska komunikowania medialnego,przekroczenia norm

UO2 –pisze i mówi zgodnie z regułami poprawności językowej właściwej każdemu gatunkowi dziennikarskiemu

KO1-potrafi znaleźć właściwe źródła informacji, ocenić przydatność przekazanych informacji i wykorzystać je stosownie do uprawianego gatunku dziennikarskiego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe podziały genologiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Strona przedmiotu: http://red.mich@ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EFEKTY KIERUNKOWE:

K_W01 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.

K_U01 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w zakresie innych dyscyplin, związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także przez dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych.

K_K01 - 1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

EFEKTY MODUŁOWE:

W_01 (ad.KW_01) – zna i właściwie identyfikuje gatunki dziennikarskie, ich zastosowanie i znaczenie w poszczególnych mediach oraz w różnorodnych dziedzinach dziennikarstwa specjalistycznego.

U_01 (ad. K_U01) – umie wykorzytać posiadaną wiedzę do poprawnej analizy tekstów, rozumie zasady pozycjonowania ich w mediach (ramówkach radia i telewizji), w sekcjach tytułów prasowych, w internecie, zna źródła, język i podstawy kompozycji (stuktury) gatunków dziennikarskich.

K_01 (ad K_K01) – podejmuje poprawnie językowo i stylistycznie samodzielne próby tworzenia tekstów w zakresie niektórych poszczególnych gatunków (informacja, zapowiedź, relacja, rozmowa), zna najlepsze (klasyczne) przykłady z historii i współczesności polskiego reportażu, wywiadu prasowego i felietonu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Swobodne i biegłe, poprawne posługiwanie się bogactwem języka polskiego w mowie i piśmie, o/czytanie (rozumiane jako nawyk cechujący wciąż rozwijającego się humanistę - dziennikarza, ale i jako posiadany już potencjał intelektualny), podstawowa wiedza o mediach i kulturze, umiejętność nie tylko formułowania myśli, ale i słuchania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 (ad.KW_01) – zna i właściwie identyfikuje gatunki dziennikarskie, ich zastosowanie i znaczenie w poszczególnych mediach oraz w różnorodnych dziedzinach dziennikarstwa specjalistycznego.

U_01 (ad. K_U01) – umie wykorzytać posiadaną wiedzę do poprawnej analizy tekstów, rozumie zasady pozycjonowania ich w mediach (ramówkach radia i telewizji), w sekcjach tytułów prasowych, w internecie, zna źródła, język i podstawy kompozycji (stuktury) gatunków dziennikarskich.

K_01 (ad K_K01) – podejmuje poprawnie językowo i stylistycznie samodzielne próby tworzenia tekstów w zakresie niektórych poszczególnych gatunków (informacja, zapowiedź, relacja, rozmowa), zna najlepsze (klasyczne) przykłady z historii i współczesności polskiego reportażu, wywiadu prasowego i felietonu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student:


Poprawnie posługuje w mowie i piśmie językiem polskim


Ma podstawową wiedzę o kulturze


Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;


Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;


Jest ciekawy świata i ludzi, ma potrzebę poszerzenia wiedzy i przekazywania jej innym;Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.