Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11KJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedzin: nauki o komunikowaniu, socjologii, psychologii, prawa, politologii, ekonomii - potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty w zakresie public relations


K_W18 ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedziny filozofii, filologii, kulturoznawstwa, historii, potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty w zakresie public relations


K_U16 potrafi prognozować skutki zachodzących zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań humanistycznych, w tym filologicznych

K_U19pisze i mówi zgodnie z normami poprawności językowej i stylistycznej oraz innymi regułami zachowań językowych, potrafi oceniać teksty pod względem tych norm


K_K01zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju


W01Student rozróżnia kompetencję językową i komunikacyjną; zna ogólne pojęcia kultury języka, rodzaje normy, zasady poprawności językowej. Zdaje sobie sprawę, że zagadnienia związane z poprawnością językowa stanowią podstawy warsztatu pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej i specjalisty w zakresie public relations

U01Student potrafi dostrzegać błędy językowe w wypowiedziach publicznych, krytycznie się do nich odnieść, ocenić społeczne i komunikacyjne konsekwencje posługiwania się niepoprawną polszczyzną.

U02 Student zna i stosuje w praktyce reguły poprawności językowej, począwszy od normy ortofonicznej, przez gramatyczną, po leksykalną i frazeologiczną. Wykorzystuje słowniki języka polskiego.

K01 Student zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia swojego profesjonalnego warsztatu i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury języka w ramach rozszerzania własnych kompetencji językowej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza na temat poprawności językowej, jej funkcji w komunikacji społecznej, kształtowaniu własnej kompetencji komunikacyjnej i wizerunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1- Student rozróżnia kompetencję językową i komunikacyjną; zna ogólne pojęcia kultury języka, rodzaje normy, zasady poprawności językowej. Zdaje sobie sprawę, że zagadnienia związane z poprawnością językowa stanowią podstawy warsztatu pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej i specjalisty w zakresie public relations. - K_W01, K_W17

U1- Student potrafi dostrzegać błędy językowe w wypowiedziach publicznych, krytycznie się do nich odnieść, ocenić społeczne i komunikacyjne konsekwencje posługiwania się niepoprawną polszczyzną. - K_U01

U2 - Student zna i stosuje w praktyce reguły poprawności językowej, począwszy od normy ortofonicznej, przez gramatyczną, po leksykalną i frazeologiczną. Wykorzystuje słowniki języka polskiego.- K_U01

K1- Student zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia swojego profesjonalnego warsztatu i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury języka w ramach rozszerzania własnych kompetencji językowej. - K_K01, K_K06Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza na temat języka, poprawności językowej, ich funkcji w komunikacji społecznej, kształtowaniu własnej kompetencji językowej/komunikacyjnej i wizerunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1- Student rozróżnia kompetencję językową i komunikacyjną; zna ogólne pojęcia kultury języka, rodzaje normy, zasady poprawności językowej. Zdaje sobie sprawę, że zagadnienia związane z poprawnością językowa stanowią podstawy warsztatu pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej i specjalisty w zakresie public relations. - K_W01, K_W17

U1- Student potrafi dostrzegać błędy językowe w wypowiedziach publicznych, krytycznie się do nich odnieść, ocenić społeczne i komunikacyjne konsekwencje posługiwania się niepoprawną polszczyzną. - K_U01

U2 - Student zna i stosuje w praktyce reguły poprawności językowej, począwszy od normy ortofonicznej, przez gramatyczną, po leksykalną i frazeologiczną. Wykorzystuje słowniki języka polskiego.- K_U01

K1- Student zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia swojego profesjonalnego warsztatu i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury języka w ramach rozszerzania własnych kompetencji językowej. - K_K01, K_K06Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza na temat języka, poprawności językowej, ich funkcji w komunikacji społecznej, kształtowaniu własnej kompetencji językowej/komunikacyjnej i wizerunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Bilans pracy studenta:

25 g - udział Studenta w zajęciach - 1p. ECTS

25 g - praca własna Studenta - 1p. ECTS (przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacji, przygotowanie do kolokwium, rozwiązywanie zadań, samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.