Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11KomM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie międzykulturowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janiszewska
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.

K_U04 Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymikręgami odbiorców, zwłaszcza w związku z wykonywanym zawodem dziennikarskim lub innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.

K_K02 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janiszewska
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.

K_U04 Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymikręgami odbiorców, zwłaszcza w związku z wykonywanym zawodem dziennikarskim lub innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.

K_K02 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Mazur
Prowadzący grup: Daria Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 – definiuje podstawowe terminy z zakresu komunikacji międzykulturowej

W02 – zna najważniejsze ogniwa historii powszechnej i wyjaśnia jej oddziaływanie na rozwój komunikacji kulturowej w Europie, zna najważniejsze ogniwa historii kultury polskiej i jej związki z kulturą europejską oraz kryteria ich periodyzacji
Umiejętności:

U01 – analizuje i ocenia informacje dotyczące komunikacji międzykulturowej i różnych jej obszarów pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych

U02 – ocenia przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących komunikacji międzykulturowej

U03 – formułuje i analizuje problemy badawcze, selekcjonuje dostępne metody i narzędzia; opracowuje, prezentuje i wykorzystuje wyniki badań w dziedzinie komunikacji międzykulturowej


Kompetencje:

K01 – dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy w kontekście komunikacji międzykulturowej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

2 ECTS - 30 h wykładów+20 h pracy własnej studenta- 50 h

(przygotowanie do zajęć, lektury, przygotowanie prezentacji i eseju)

Student przygotowuje prezentacje i esej, w których na ocenę:

Dostateczną - odtwarza przy pomocy wykładowcy zagadnienie dotyczące komunikacji międzykulturowej (podstawowe terminy), analizuje i ocenia przy pomocy wykładowcy informacje dotyczące komunikacji międzykulturowej i różnych jej obszarów pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy w kontekście komunikacji międzykulturowej

Dobrą – samodzielnie odtwarza zagadnienia dotyczące komunikacji międzykulturowej (podstawowe terminy), zna najważniejsze ogniwa historii powszechnej i wyjaśnia jej oddziaływanie na rozwój komunikacji kulturowej w Europie, zna najważniejsze ogniwa historii kultury polskiej i jej związki z kulturą europejską, analizuje i ocenia informacje dotyczące komunikacji międzykulturowej i różnych jej obszarów pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, ocenia przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących komunikacji międzykulturowej, formułuje i analizuje problemy badawcze, selekcjonuje dostępne metody i narzędzia; opracowuje, prezentuje i wykorzystuje wyniki badań w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy w kontekście komunikacji międzykulturowej

Bardzo dobrą – samodzielnie odtwarza zagadnienia dotyczące komunikacji międzykulturowej oraz zna przynajmniej dwa stanowiska badaczy zagranicznych dotyczących relacji międzykulturowych (podstawowe terminy), zna najważniejsze ogniwa historii powszechnej i wyjaśnia jej oddziaływanie na rozwój komunikacji kulturowej w Europie, zna najważniejsze ogniwa historii kultury polskiej i jej związki z kulturą europejską, analizuje i ocenia informacje dotyczące komunikacji międzykulturowej i różnych jej obszarów pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, ocenia przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących komunikacji międzykulturowej, formułuje i analizuje problemy badawcze, selekcjonuje dostępne metody i narzędzia; opracowuje, prezentuje i wykorzystuje wyniki badań w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy w kontekście komunikacji międzykulturowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.