Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D23RD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka dziennikarska
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 3, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

K_W12 – zna metodykę tworzenia tekstów prasowych, zasady funkcjonowania radia i telewizji (zwrócenie szczególnej uwagi na rolę i funkcję retoryki oraz erystyki w dziennikarstwie i w mediach – identyfikacja zastosowanych środków retorycznych)


U01

K_U13 – czyta ze zrozumieniem teksty prasowe w języku polskim i angielskim (ropoznaje techniki retoryczne i erystyczne w materiałach dziennikarskich, w wypowiedziach osób publicznych i dziennikarzy, publicystów)


U02

K_U15 – umie przygotować i wygłosić własny tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych (wykorzystanie wiedzy z zakresu retoryki i erystyki


K01

K_K06 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza zwłaszcza w zakresie problemów obyczajowych i etycznych (zwrócenie uwagi na rezultaty wykorzystanych środków retorycznych w dyskursie publicznym i w aktywności dziennikarskiej)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Gołuński
Prowadzący grup: Mirosław Gołuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Student zna i rozumie wybrane elementy retoryki dziennikarskiej dotyczące jej metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między jej używaniem a wpływem na rzeczywistość społeczną i medialną, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk humanistycznych, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.


K_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie retoryki dziennikarskiej – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy poprzez dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi obejmujących wiedzę w podanego zakresu.


K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej dziennikarza i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Gołuński
Prowadzący grup: Mirosław Gołuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Student zna i rozumie wybrane elementy retoryki dziennikarskiej dotyczące jej metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między jej używaniem a wpływem na rzeczywistość społeczną i medialną, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk humanistycznych, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.


K_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie retoryki dziennikarskiej – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy poprzez dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi obejmujących wiedzę w podanego zakresu.


K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej dziennikarza i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Gołuński
Prowadzący grup: Mirosław Gołuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Student zna i rozumie wybrane elementy retoryki dziennikarskiej dotyczące jej metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między jej używaniem a wpływem na rzeczywistość społeczną i medialną, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk humanistycznych, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.


K_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie retoryki dziennikarskiej – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy poprzez dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi obejmujących wiedzę w podanego zakresu.


K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej dziennikarza i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.