Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa i konstruowanie przekazu reklamowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35BKPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa i konstruowanie przekazu reklamowego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie procesów komunikacyjnych oraz o strukturach i instytucjach istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej

K_W08 ma podstawową wiedzę na temat reklamy, pracy rzecznika prasowego oraz public relationsK-U09 umie planować i realizować projekty związane z reklamą, public relations, pracą rzecznika prasowego

K_U19 pisze i mówi zgodnie z normami poprawności językowej i stylistycznej oraz innymi regułami zachowań językowych, potrafi oceniać teksty pod względem tych norm


K_K07 przewiduje społeczne oddziaływanie interpretowanych przekazów medialnych, reklamowych, internetowych, public relations, zwłaszcza w zakresie skutków prawnych, obyczajowych, politycznych i etycznych

W01 Student posiada wiedzę o najważniejszych teoretycznych założeniach i elementach składowych reklamy, przygotowania i funkcjonowania komunikatu reklamowego.

W02 Student zna zasady doboru technik reklamowych do celu reklamy oraz wady i zalety poszczególnych form i technik reklamowych.
U01 Student potrafi opisać strukturę komunikatów reklamowych.

U02 Student umie dobrać technikę reklamy do oczekiwanego celu i zakładanego odbiorcy, ocenić poprawność zastosowania i skuteczność pragmatyczną wybranych technik reklamowych.K01 Student myśli i działa twórczo, oryginalnie ze świadomością wieloaspektowości podejmowanych działań z zakresu reklamy (prawnych, społecznych, etycznych, kulturowych).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie poprzednich semestrów. Podstawowa wiedza z zakresy semiotyki, języka, socjologii i psychologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.