Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doktryny i systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35DiSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doktryny i systemy polityczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01: ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk oraz znaczenie dla kultury, w tym dla rozwoju mediów

K_W05: ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych doktryn i systemów politycznych.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U05: potrafi prognozować skutki zachodzących zjawisk związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów politycznych, z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań społecznych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01: zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do doktryn i systemów politycznych oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju

K_K09: potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata, wykorzystując kompetencje nabyte w ramach zajęć z zakresu doktryn i systemów politycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.