Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komentarz sportowy w radiu i telewizji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35KSwRiT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komentarz sportowy w radiu i telewizji
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


Efekty kierunkowe

K_W07 – ma wiedzę na temat reguł zachowań komunikacyjnych (uwarunkowanych prawem, obyczajem i etyką)


K_U06 – ma umiejętność zbierania materiałów i wykorzystywania ich w formułowaniu przekazów komunikacyjnych


K_K05 – rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej


K_K10 – potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do programów w różnych mediach, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań


Efekty modułowe

EP1- zna podstawowe zasady retoryki (artykułowania jasnych, prostych, zrozumiałych, kulturalnych, poprawnych gramatycznie i intonacyjnie wypowiedzi) i posługuje się nimi w komentarzu sportowym w radiu i telewizji zgodnie z normami prawa, etyki i obyczaju.

EP2 – umie samodzielnie dotrzeć do źródeł, a także użyć własnej wiedzy, doświadczenia i kontaktów, by zgromadzony i wyselekcjonowany materiał wykorzystać w atrakcyjnym w formie i treści, wartościowym merytorycznie przekazie werbalnym z wydarzenia sportowego w radiu i telewizji.

EP3 – respektuje rolę dziennikarza jako służebną wobec odbiorcy oczekującego przekazu obiektywnego, opartego na faktach i formułowanego zgodnie z zasadami prawa, etyki i obyczaju, a przy tym jest świadomy, że z reprezentowania tzw. czwartej władzy wynika przede wszystkim odpowiedzialność za słowo.

EP4 – umie zebrać materiały ułatwiające własną percepcję wydarzenia i komentarz w radiu i telewizji z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych mediów i zmieniających się w nich trendów, a co za tym idzie – oczekiwań odbiorców i wymagań coraz bardziej konkurencyjnego rynku mediów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dziennikarskie źródła informacji

gatunki dziennikarskie


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.