Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 5, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Anna Garczewska, Mirosław Gołuński, Elżbieta Laskowska, Dominika Popielec, Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

Student:

W01

K_W09 - zna najważniejsze metody analizy

zjawisk kulturowych, zwłaszcza w obszarze

komunikowania, mediów, reklamy

(S1P_W06)

W02

K_W10 - zna metody analizy i interpretacji

przekazów medialnych (S1P_W06)

W03

K_W11 - ma wiedzę o metodach i

narzędziach zbierania danych oraz

literatury, niezbędnych do napisania pracy

dyplomowej (S1P_W06)

W04

K_W15 - ma wiedzę na temat

najważniejszych aktów prawnych, w tym na

temat prawa autorskiego (S1P_W10)

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

U01

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę

teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w

obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości

(S1P_U02)

U02

K_U08 - ma podstawowe umiejętności

badawcze, umie posługiwać się obserwacją,

wywiadem, ankietą (S1P_U06)

U03

K_U10 - potrafi wykorzystać opiekę

promotora dla formułowania problemów i

hipotez badawczych, stosowania

właściwych narzędzi i zredagowania pracy

dyplomowej (S1P_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student:

K01

K_K08 - potrafi uzupełniać i doskonalić

nabytą wiedzę i umiejętności w celu

napisania pracy dyplomowej oraz w celu

realizowania zadań zawodowych (S1P_K06)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie I i II roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Garczewska
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Katarzyna Domańska, Anna Garczewska, Aleksandra Nowakowska-Kutra, Dominika Popielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Garczewska
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Katarzyna Miętkiewicz-Centała, Aleksandra Nowakowska-Kutra, Anna Pawiak, Dominika Popielec, Katarzyna Wodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W01

K_W11 - ma wiedzę o metodach i narzędziach zbierania danych oraz literatury, niezbędnych do napisania pracy dyplomowej

W02

K_W15 - ma wiedzę na temat najważniejszych aktów prawnych, w tym na temat prawa autorskiego


U01

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w

obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości

U02

K_U08 - ma podstawowe umiejętności badawcze, umie posługiwać się obserwacją, wywiadem, ankietą

U03

K_U10 - potrafi wykorzystać opiekę promotora dla formułowania problemów i

hipotez badawczych, stosowania właściwych narzędzi i zredagowania pracy

dyplomowej


K01

K_K08 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu

napisania pracy dyplomowej oraz w celu realizowania zadań zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Garczewska
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Aleksandra Nowakowska-Kutra, Anna Pawiak, Katarzyna Wodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K_W01

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną


UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w zakresie innych dyscyplin, związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną czyli potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny oraz krytycznej analizy i syntezy tych informacji

K_U02 - Student potrafi potrafi formułować i rozwiązywać problemy typowe dla działalności związanej z zawodem dziennikarskim

K_U06- Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną

K_U08-Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie


KOMPETENCJE

K_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

K_K02 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Bilans pracy studenta:

10 pkt ECTS = 250 h pracy


Godziny kontaktowe - 50 h:

30 h seminarium dyplomowego

20 h konsultacji z promotorem dot. źródeł i pracy


Praca własna studenta 200 h:

20 h kwerenda

50 h studiowanie literatury przedmiotu

130 h przygotowanie pracy dyplomowej


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.