Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-A11PNJK-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek filologia angielska, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Iwanciw, Ewa Wełnic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski, Paweł Schreiber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2A_U01) U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


(K2A_U05, K2A_U08) U02

posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu filologii angielskiej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach


(K2A_U11, K2A_K02) U03

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami wzakresie wybranej specjalizacji w języku polskim i języku angielskim, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy


(K2A_U12) U04


potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje, kierując się przy tym zasadami etycznymi


(K2A_K01) K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji językowych


(K2A_K08) K02

docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i języku angielskim


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Schreiber
Prowadzący grup: Paweł Schreiber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.