Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-A11SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Goncharova, Katarzyna Smyczyńska, Maciej Widawski, Karl Wood
Prowadzący grup: Tamara Goncharova, Katarzyna Smyczyńska, Maciej Widawski, Karl Wood
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K2A_W09 ma szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych osiągnięciach i trendach w badaniach oraz najważniejszych szkołach i ośrodkach badawczych z zakresu wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K2A_U03 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiazyK2A_W09 ma szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych wanie kompleksowych problemów w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_U06 potrafi pisać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury przedmiotu, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia z zakresu wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_U07 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K2A_U10 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej; potrafi planować projekty badawcze

K2A_U12 potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i na piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania

K2A_K5 jest przekonany o znaczeniu i konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej, własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności

K2A_K08 docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada podstawową umiejętność analityczną w zakresie języka angielskiego.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Goncharova, Katarzyna Smyczyńska, Maciej Widawski, Karl Wood
Prowadzący grup: Tamara Goncharova, Jakub Lipski, Magdalena Sikorska, Maciej Widawski, Karl Wood
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Goncharova, Jakub Lipski, Elżbieta Łukasiewicz, Katarzyna Smyczyńska, Karl Wood
Prowadzący grup: Tamara Goncharova, Jakub Lipski, Elżbieta Łukasiewicz, Katarzyna Smyczyńska, Karl Wood
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K2A_W09 ma szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych osiągnięciach i trendach w badaniach oraz najważniejszych szkołach i ośrodkach badawczych z zakresu wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K2A_U03 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiazyK2A_W09 ma szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych wanie kompleksowych problemów w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_U06 potrafi pisać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury przedmiotu, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia z zakresu wybranej specjalizacji dyplomowej

K2A_U07 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K2A_U10 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej; potrafi planować projekty badawcze

K2A_U12 potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i na piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania

K2A_K5 jest przekonany o znaczeniu i konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej, własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności

K2A_K08 docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada podstawową umiejętność analityczną w zakresie języka angielskiego.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.