Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-AN24PNJNf-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. ang. z j. niem.), SP bez znaj.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowiak-Rutkowska
Prowadzący grup: Maria Jankowiak-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K1A_U01)

U 01

ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/B2 (*) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

(K1A_U05)

U 02

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła;

(K1A_U06)

U 03

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim

(K1A_U07)

U 04

posiada umiejętność tworzenia podstawowych tekstów użytkowych w języku niemieckim

(K1A_U09 K1A_U10)

U 05

potrafi porozumiewać się w języku niemieckim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w mowie i piśmie, dokonując merytorycznej argumentacji oraz formułując wnioski i samodzielne sądy

(K1A_K01)

K 01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji

(K1A_K02)

K 02

jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i argumentów

(K1A_K03)

K 03

potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

(K1A_K08)

K 04

docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i niemieckim


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowiak-Rutkowska
Prowadzący grup: Maria Jankowiak-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowiak-Rutkowska
Prowadzący grup: Maria Jankowiak-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02


ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/B2 (*) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_U13


potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki niemieckiej


K_K01


ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


K_K08


docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.