Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-AR24PNJAk-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lesińska
Prowadzący grup: Michał Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1A_U01ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K1A_U05 K1A_U07, U02 (pisanie, czytanie, mówienie)

posiada umiejętności tworzenia różnych prac pisemnych oraz prezentacji ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K1A_U09, K1A_U10, U04 (mówienie, pisanie)

potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w mowie i piśmie, dokonując merytorycznej argumentacji oraz formułując wnioski i samodzielne sądy

K1A_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji językowych

K1A_K02 (mówienie)

jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i argumentów

K1A_K03 potrafi współdziałać w zespole przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

K1A_K08, K04 docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zgodnie z planem studiów w ramach PNJA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lesińska
Prowadzący grup: Edyta Wood
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U01 ma umiejętności w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim i języku rosyjskim, w tym dotyczących zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku angielskim i rosyjskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z angielskim i rosyjskim obszarem językowym

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samkokszałcenia przez całe życie w szczególności w zakresie lingwistyki angielskiej i rosyjskiej

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów, itp.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zgodnie z planem studiów w ramach PNJA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.