Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35HJN-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka niemieckiego
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. germanistyka, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Cieszkowski
Prowadzący grup: Marek Cieszkowski
Strona przedmiotu: https://germanistyka.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_germanistyki/jakosc_ksztalcenia/31218
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

ma podstawową wiedzę o powiązaniach językoznawstwa historycznego z innymi naukami i dyscyplinami obszaru humanistycznego, takimi jak filozofia, historia i nauka o kulturze (K1A_W01)

zna klasyfikację genetyczną języka niemieckiego i innych języków germańskich, poszczególne okresy w historii języka niemieckiego i ich cechy charakterystyczne oraz zmiany językowe, jakie dokonały się na przełomie wieków w języku niemieckim (K1A_W06)

zna podstawowe cechy językowe danej epoki, zasady i mechanizmy zmian językowych, różnice między dolnoniemiecką a górnoniemiecką odmianą języka oraz proces kształtowania się standardowego (pisanego i mówionego) języka niemieckiego (K1A_W07)

docenia wartość i znaczenie historii języka dla lepszego rozumienia współczesnego języka niemieckiego i kultury niemieckiej (K1A_K01)

rozumie konieczność systematycznego kształcenia, zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego (K1A_K01)

jest przekonany o potrzebie dokonywania na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji (K1A_K01)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska
Strona przedmiotu: http://moodle.ukw.edu.pl/moodle/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_HJN_01 – Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach językoznawstwa historycznego z innymi naukami i dyscyplinami obszaru humanistycznego, takimi jak filozofia, historia i nauka o kulturze. (K1A_W01)

W_HJN_02 – Student zna klasyfikację genetyczną języka niemieckiego i innych języków germańskich, poszczególne okresy w historii języka niemieckiego i ich cechy charakterystyczne oraz zmiany językowe, jakie dokonały się na przełomie wieków w języku niemieckim. (K1A_W06)

W_HJN_03 – Student zna podstawowe cechy językowe danej epoki, zasady i mechanizmy zmian językowych, różnice między dolnoniemiecką a górnoniemiecką odmianą języka oraz proces kształtowania się standardowego (pisanego i mówionego) języka niemieckiego. (K1A_W07)

K_HJN_01 – Student docenia wartość i znaczenie historii języka dla lepszego rozumienia współczesnego języka niemieckiego i kultury niemieckiej. (K1A_K01)

K_HJN_02 – Student rozumie konieczność systematycznego kształcenia, zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego. (K1A_K01)

K_HJN_03 – Student jest przekonany o potrzebie dokonywania na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji. (K1A_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ (umożliwiające rozumienie treści wykładu prowadzonego w języku niemieckim)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska
Strona przedmiotu: https://nowemoodle.ukw.edu.pl/course/view.php?id=329
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_HJN_01 – Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach językoznawstwa historycznego z innymi naukami i dyscyplinami obszaru humanistycznego, takimi jak filozofia, historia i nauka o kulturze. (K1A_W01)

W_HJN_02 – Student zna klasyfikację genetyczną języka niemieckiego i innych języków germańskich, poszczególne okresy w historii języka niemieckiego i ich cechy charakterystyczne oraz zmiany językowe, jakie dokonały się na przełomie wieków w języku niemieckim. (K1A_W06)

W_HJN_03 – Student zna podstawowe cechy językowe danej epoki, zasady i mechanizmy zmian językowych, różnice między dolnoniemiecką a górnoniemiecką odmianą języka oraz proces kształtowania się standardowego (pisanego i mówionego) języka niemieckiego. (K1A_W07)

K_HJN_01 – Student docenia wartość i znaczenie historii języka dla lepszego rozumienia współczesnego języka niemieckiego i kultury niemieckiej. (K1A_K01)

K_HJN_02 – Student rozumie konieczność systematycznego kształcenia, zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego. (K1A_K01)

K_HJN_03 – Student jest przekonany o potrzebie dokonywania na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji. (K1A_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ (umożliwiające rozumienie treści wykładu prowadzonego w języku niemieckim)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.