Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki w gastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35JNwG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki w gastronomii
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. germanistyka, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kobus
Prowadzący grup: Paulina Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_JNwG_01 - Student/ studentka potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu gastronomii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację (K1A_U04)

U_JNwG_02 - Student/ studentka potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie gastronomii oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej (K1A_U05)

U_JNwG_03 - Student/ studentka potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła (K1A_U06)

U_JNwG_04 - Student/ studentka potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu gastronomii (K1A_U08)

K_JNwG_01 - Student/ studentka ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_JNwG_02 - Student/ studentka potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

K_JNwG_03 - Student/ studentka docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska
Strona przedmiotu: http://moodle.ukw.edu.pl/moodle/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_JNwG_01 – Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu gastronomii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację. (K1A_U04)

U_JNwG_02 – Student potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie gastronomii oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej. (K1A_U05)

U_JNwG_03 – Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła. (K1A_U06)

U_JNwG_04 – Student potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu gastronomii. (K1A_U08)

K_JNwG_01 – Student ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. (K1A_K01)

K_JNwG_02 – Student potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy. (K1A_K03)

K_JNwG_03 – Student docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym. (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska
Strona przedmiotu: https://nowemoodle.ukw.edu.pl/course/view.php?id=330
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_JNwG_01 – Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu gastronomii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację. (K1A_U04)

U_JNwG_02 – Student potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie gastronomii oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej. (K1A_U05)

U_JNwG_03 – Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła. (K1A_U06)

U_JNwG_04 – Student potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu gastronomii. (K1A_U08)

K_JNwG_01 – Student ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. (K1A_K01)

K_JNwG_02 – Student potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy. (K1A_K03)

K_JNwG_03 – Student docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym. (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.