Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki w hotelarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35JNwH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki w hotelarstwie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pociask
Prowadzący grup: Janusz Pociask
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_JNwH_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu hotelarstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację (K1A_U04)

U_JNwH_02 - potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie hotelarstwa oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej (K1A_U05)

U_JNwH_03 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła (K1A_U06)

U_JNwH_04 - potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu hotelarstwa (K1A_U08)

K_JNwH_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_JNwH_02 - potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

K_JNwH_03 - docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Stypa
Prowadzący grup: Hanna Stypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student / studentka:


U_JNwH_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu hotelarstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację (K1A_U04)

U_JNwH_02 - potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie hotelarstwa oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej (K1A_U05)

U_JNwH_03 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła (K1A_U06)

U_JNwH_04 - potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu hotelarstwa (K1A_U08)


K_JNwH_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_JNwH_02 - potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

K_JNwH_03 - docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pociask
Prowadzący grup: Janusz Pociask
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student / studentka:


U_JNwH_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów z zakresu hotelarstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację (K1A_U04)

U_JNwH_02 - potrafi dobierać odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne w kontaktach zawodowych w zakresie hotelarstwa oraz dostosować rejestry swojej wypowiedzi do statusu odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej (K1A_U05)

U_JNwH_03 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w trakcie zajęć, wykorzystując różne źródła (K1A_U06)

U_JNwH_04 - potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z zakresu hotelarstwa (K1A_U08)


K_JNwH_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_JNwH_02 - potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

K_JNwH_03 - docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.