Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura niemieckojęzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35LN-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura niemieckojęzyczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. germanistyka, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Pokrywka
Prowadzący grup: Rafał Pokrywka, Monika Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student/studentka:


W_LN_01 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego w zakresie omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_W08),


W_LN_02 - ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i innych wytworów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego (K1A_W08),


U_LN_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów niemieckojęzycznych (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K1A_U04),


U_LN_02 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U06),


U_LN_03 - ma umiejętność merytorycznej argumentacji w zakresie literatury niemieckojęzycznej z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U10),


U_LN_04 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa niemieckojęzycznego i odnoszącymi się do omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_U12),


K_LN_01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literatury niemieckojęzycznej, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01),


K_LN_02 - jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów odnoszących się do literatury niemieckojęzycznej i poszczególnych epok literackich w świetle nowych informacji i argumentów (K1A_K02).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Pokrywka
Prowadzący grup: Rafał Pokrywka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student/studentka:


W_LN_01 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego w zakresie omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_W08),


W_LN_02 - ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i innych wytworów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego (K1A_W08),


U_LN_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów niemieckojęzycznych (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K1A_U04),


U_LN_02 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U06),


U_LN_03 - ma umiejętność merytorycznej argumentacji w zakresie literatury niemieckojęzycznej z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U10),


U_LN_04 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa niemieckojęzycznego i odnoszącymi się do omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_U12),


K_LN_01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literatury niemieckojęzycznej, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01),


K_LN_02 - jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów odnoszących się do literatury niemieckojęzycznej i poszczególnych epok literackich w świetle nowych informacji i argumentów (K1A_K02).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Pokrywka
Prowadzący grup: Rafał Pokrywka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student/studentka:


W_LN_01 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego w zakresie omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_W08),


W_LN_02 - ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i innych wytworów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa niemieckojęzycznego (K1A_W08),


U_LN_01 - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów niemieckojęzycznych (odpowiadających omawianym na wykładach i konwersatorium epokom literackim) i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K1A_U04),


U_LN_02 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U06),


U_LN_03 - ma umiejętność merytorycznej argumentacji w zakresie literatury niemieckojęzycznej z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i języku niemieckim (K1A_U10),


U_LN_04 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa niemieckojęzycznego i odnoszącymi się do omawianych na wykładach i konwersatorium epok literackich (K1A_U12),


K_LN_01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literatury niemieckojęzycznej, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01),


K_LN_02 - jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów odnoszących się do literatury niemieckojęzycznej i poszczególnych epok literackich w świetle nowych informacji i argumentów (K1A_K02).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.