Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego - ćwiczenia interakcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35PNJNi-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - ćwiczenia interakcyjne
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. germanistyka, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pociask
Prowadzący grup: Janusz Pociask, Hanna Stypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_PNJN3_I01 - Bez trudności rozumie i uczestniczy w skomplikowanych rozmowach lub dyskusjach nawet na abstrakcyjne, złożone i nieznane mu tematy (K1A_U01)

U_PNJN3_I02 - W wypowiedziach pisemnych potrafi wyrażać się jasno i precyzyjnie, jest otwarty i skuteczny wobec adresata (K1A_U05)

K_PNJN3_I01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji (K1A_K01)

K_PNJN3_I02 - Docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)

K_PNJN3_I03 - Potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pociask
Prowadzący grup: Janusz Pociask, Rafał Pokrywka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student

-bez trudności rozumie i uczestniczy w skomplikowanych rozmowach lub dyskusjach nawet na abstrakcyjne, złożone i nieznane mu tematy (K1A_U01)

-w wypowiedziach pisemnych potrafi wyrażać się jasno i precyzyjnie, jest otwarty i skuteczny wobec adresata (K1A_U05)

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji (K1A_K01)

-docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym (K1A_K08)

-potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy (K1A_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pociask
Prowadzący grup: Janusz Pociask, Dirk Steinhoff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student / studentka:

U_PNJN3_01 – Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższe wypowiedzi ustne na tematy abstrakcyjne i na skomplikowane tematy spoza własnej dziedziny, chociaż może czasami potrzebować objaśnienia szczegółów. Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty pisane, pod warunkiem możliwości ponownego przeczytania trudniejszych fragmentów. [G1_U01]

U_PNJN3_02 – Potrafi stosować struktury gramatyczne języka niemieckiego na poziomie C1. [G1_U01]

U_PNJN3_03 – Potrafi sformułować klarowną wypowiedź ustną i pisemną o przejrzystej strukturze na złożony temat, prezentując własne poglądy, popierając je odpowiednimi przykładami. Sprawnie posługuje się szerokim zasobem leksykalnym. Potrzebuje jednak chwilami nieco czasu na znalezienie właściwych wyrażeń lub stosuje strategie unikania. [G1_U01]

U_PNJN3_04 – Bez trudności rozumie i uczestniczy w skomplikowanych rozmowach lub dyskusjach nawet na abstrakcyjne, złożone i nieznane mu tematy. Potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie oraz stanowiska. [G1_U04]

U_PNJN3_05 – Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. [G1_U13]

K_PNJN3_01 – Docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej oraz dba o poprawność wypowiedzi w języku ojczystym i obcym mając na uwadze przyszłe korzyści z jego użycia. [G1_K06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.