Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-G35SL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Okoński, Janusz Pociask
Prowadzący grup: Krzysztof Okoński, Janusz Pociask
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_SL_01 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz stosuje się do nich przygotowując pracę licencjacką (K1A_W12)

U_SL_01 - potrafi przy udziale promotora sformułować problem badawczy, przeprowadzić jego analizę, dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze typowe dla danej dyscypliny (K1A_U03)

U_SL_02 - potrafi wyszukać, wyselekcjonować, ocenić, przetworzyć i posłużyć się informacjami z różnych źródeł przy konstruowaniu pracy licencjackiej (K1A_U06)

U_SL_03 - umie przygotować wystąpienia ustne na tematy dotyczące zagadnień związanych z pracą licencjacką (K1A_U07)

U_SL_04 - umie argumentować, formułować wnioski, samodzielne sądy i opinie oraz korzystać z własnych i cudzych poglądów (literatura przedmiotu) (K1A_U10)

K_SL_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_SL_02 - umie w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracę własną, mając na każdym etapie tworzenia pracy licencjackiej świadomość stopnia jej zaawansowania (K1A_K04)

K_SL_03 - ma poczucie odpowiedzialności za efekty swojej pracy oraz świadomość etycznego podejścia przy wykonywaniu przyszłego zawodu (K1A_K05)

K_SL_04 - dostrzega potrzebę stosowania poprawnego języka przy komunikowaniu się z innymi jego użytkownikami (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty z modułu językoznawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska, Krzysztof Okoński
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska, Krzysztof Okoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_SL_01 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz stosuje się do nich przygotowując pracę licencjacką (K1A_W12)

U_SL_01 - potrafi przy udziale promotora sformułować problem badawczy, przeprowadzić jego analizę, dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze typowe dla danej dyscypliny (K1A_U03)

U_SL_02 - potrafi wyszukać, wyselekcjonować, ocenić, przetworzyć i posłużyć się informacjami z różnych źródeł przy konstruowaniu pracy licencjackiej (K1A_U06)

U_SL_03 - umie przygotować wystąpienia ustne na tematy dotyczące zagadnień związanych z pracą licencjacką (K1A_U07)

U_SL_04 - umie argumentować, formułować wnioski, samodzielne sądy i opinie oraz korzystać z własnych i cudzych poglądów (literatura przedmiotu) (K1A_U10)

K_SL_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_SL_02 - umie w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracę własną, mając na każdym etapie tworzenia pracy licencjackiej świadomość stopnia jej zaawansowania (K1A_K04)

K_SL_03 - ma poczucie odpowiedzialności za efekty swojej pracy oraz świadomość etycznego podejścia przy wykonywaniu przyszłego zawodu (K1A_K05)

K_SL_04 - dostrzega potrzebę stosowania poprawnego języka przy komunikowaniu się z innymi jego użytkownikami (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty z modułu językoznawczego / kulturo-, literaturoznawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapuścińska, Elżbieta Nowikiewicz
Prowadzący grup: Anna Kapuścińska, Elżbieta Nowikiewicz, Krzysztof Okoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_SL_01 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz stosuje się do nich przygotowując pracę licencjacką (K1A_W12)

U_SL_01 - potrafi przy udziale promotora sformułować problem badawczy, przeprowadzić jego analizę, dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze typowe dla danej dyscypliny (K1A_U03)

U_SL_02 - potrafi wyszukać, wyselekcjonować, ocenić, przetworzyć i posłużyć się informacjami z różnych źródeł przy konstruowaniu pracy licencjackiej (K1A_U06)

U_SL_03 - umie przygotować wystąpienia ustne na tematy dotyczące zagadnień związanych z pracą licencjacką (K1A_U07)

U_SL_04 - umie argumentować, formułować wnioski, samodzielne sądy i opinie oraz korzystać z własnych i cudzych poglądów (literatura przedmiotu) (K1A_U10)

K_SL_01 - ma świadomość konieczności dokonywania samooceny swojej wiedzy i kompetencji, zdaje sobie sprawę z potrzeby nieustannej weryfikacji własnych poglądów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K1A_K01)

K_SL_02 - umie w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracę własną, mając na każdym etapie tworzenia pracy licencjackiej świadomość stopnia jej zaawansowania (K1A_K04)

K_SL_03 - ma poczucie odpowiedzialności za efekty swojej pracy oraz świadomość etycznego podejścia przy wykonywaniu przyszłego zawodu (K1A_K05)

K_SL_04 - dostrzega potrzebę stosowania poprawnego języka przy komunikowaniu się z innymi jego użytkownikami (K1A_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty z modułu językoznawczego lub kulturoznawczego i literaturoznawczego przewidziane w programie studiów;

umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Okoński, Hanna Stypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.