Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11MBJ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań językoznawczych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Firyn, Jolanta Jóźwiak
Prowadzący grup: Sylwia Firyn, Jolanta Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01, K_W04, K_W06, K_W10

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jóźwiak
Prowadzący grup: Jolanta Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa rosyjskiego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować,

K_W04 zna w zaawansowanym stopniu terminologię językoznawczą w języku rosyjskim,

K_W06 ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, obejmującą metodologię oraz wybrane zjawiska i teorie,

K_W10 ma ugruntowaną wiedzę o zaawansowanych metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego,

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii rosyjskiej w języku polskim i języku rosyjskim, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

K_K03 potrafi inicjować kontakty ze specjalistami w celu zasięgnięcia ich opinii i rozwiązania trudności merytorycznych i językowych,

K_K06 dzięki zdobytym kompetencjom językowym jest gotowy do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.