Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11PNJAk-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2A_U01) U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


(K2A_U05, K2A_U08) U02

posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu filologii angielskiej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach


(K2A_U11, K2A_K02) U03

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami wzakresie wybranej specjalizacji w języku polskim i języku angielskim, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy


(K2A_U12) U04


potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje, kierując się przy tym zasadami etycznymi


(K2A_K01) K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji językowych


(K2A_K08) K02

docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i języku angielskim


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2A_U01) U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


(K2A_U08) U02

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim, w tym na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach


(K2A_U11) U03

potrafi w oparciu o własne poglądy, w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi


(K2A_U12) U04

potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach realizujących problemy, badawcze i praktyczne z zakresu filologii angielskiej


(K2A_K01) K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


(K2A_K09) K02

docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Paweł Schreiber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_U08

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim oraz języku rosyjskim, w tym na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa angielskiego i rosyjskiego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach


K_U12

potrafi w oparciu o własne poglądy, w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_U13

potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach realizujących problemy praktyczne i badawcze w zakresie lingwistyki angielskiej i rosyjskiej


K_U14

umie samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie, w szczególności w ramach lingwistyki stosowanej angielskiej i rosyjskiej


K_K09

docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.